Průzkum: Proti falzům zaberou digitální technologie

Průzkum trhu s uměním J&T Banka Art Report 2022

Čeští sběratelé se nejvíce bojí, že koupí falzum. Řešením by podle nich mohlo být větší využívání moderních digitálních technologií, které by autorství a provenienci díla dokázaly potvrdil. 

Pokud má jakýkoliv trh fungovat efektivně, ceny mají reálně odrážet nabídku a poptávku a správně oceňovat prodávané zboží a služby, musí být transparentní. To znamená, že všichni účastníci trhu by se měli dostat ke všem potřebným informacím bez zásadních překážek. Jinak na trhu vzniká informační asymetrie, která vede k pokroucení cen, zvýhodňování jedné skupiny proti jiné a ve výsledku k celkové špatné alokaci vynakládaných zdrojů.
 
V případě trhu s uměním je klíčové, aby kupující rozuměli způsobu určování cen uměleckých děl, a to jak v aukcích, tak u prodejních galerií. Musí si být také jistí, že kupují pravá díla od skutečných autorů, a nikoliv falza či kopie. Musí si být jistí, že kupovaná umělecká díla opravdu mají provenienci, která je jim prodejci předkládána. Pokud kupující musí pro získání těchto informací vynaložit nadměrné úsilí nebo finanční prostředky, stává se trh neefektivní. Vznikají dodatečné bariéry pro nákup umění, které část potenciálních zájemců od koupě uměleckých děl odrazuje.
 
Část průzkumu severu Artplus.cz a J&T Banky shrnutém v J&T Banka Art Report 2022 se proto soustředila na hodnocení celkové transparentnosti tuzemského trhu s uměním. 
 

Sběratelé jsou relativně spokojení

 
Nejlépe transparentnost českého trhu s uměním sběratelé a vlastníci uměleckých děl. Téměř dvě třetiny z nich považují tuzemský trh za transparentní. Z prodejců je stejného názoru 41 procent respondentů. Nejskeptičtější jsou odborníci. Jen podle 38 procent z nich je českých trh transparentní.
 
Jednotlivá úskalí respondenti hodnotili na škále od 1 do 5, kdy známka 1 znamená nejmenší úskalí a známka 5 nejvážnější úskalí. Jako největší problém českého trhu s uměním všechny skupiny respondentů označují přítomnost falz na trhu. Nejsilněji problém falz vnímají prodejci s průměrnou známkou 3,93. 
 

Největší úskalí českého trhu s uměním

(průměrná známka na škále 1-5; 1=nejmenší, 5=největší úskalí)
 
U druhého největšího problému tuzemského trhu se už jednotlivé skupiny neshodnou. Zatímco sběratelé a vlastníci považují za druhý nejzásadnější problém neveřejné dohody, ať už jde o utajené provize, nebo o různé přeprodeje uměleckých děl, pro odborníky je druhým největším úskalím nedostatečné napojení tuzemského trhu na zahraniční trh. Prodejce zase trápí nedostatek odborníků.
 
Sběratelé jako třetí největší úskalí trhu vnímají nejasnou provenienci nabízených děl, což poměrně silně souvisí s obavou z falz.
 

Falza – největší strašák trhu s uměním

 
Paradoxní je, že obava z falz a nejasné provenience je tak vysoká, přestože mezi sběrateli dominuje obliba českého současného umění. Mezi současnými díly by se totiž falza zpravidla vyskytovat neměla. Z dat vyplývá, že na možnou existenci falz na trhu a na nejasnou provenienci děl jsou citlivější sběratelé a vlastníci, kteří ve sbírkách ve větší míře inklinují k nákupu poválečného a meziválečného umění. U takových děl už je riziko falz objektivně větší, jak dokazuje několik kauz z minulosti.
 

Jak se sběratelé brání nákupu falz

(podíl odpovědí v %)
 
Sběratelé a vlastníci hledají ochranu před nákupem falz u známých a renomovaných prodejců, kterým důvěřují. Takových sběratelů a vlastníků je 53 procent. V této skupině celých 66 procent respondentů vnímá falza jako významný problém na trhu (na škále od jedné do pěti tento problém ohodnotili známkami 4 a 5).
 
Pro 22 procent sběratelů a vlastníků falza problém nepředstavují, protože nakupují výhradně současné umění, a falz se proto nebojí. Přesto 56 procent z nich považuje falza za významný problém trhu (známky 4 a 5). Zhruba 8 procent sběratelů a vlastníků se proti nákupu falz nijak nebrání. Naopak 7 procent si nechává před koupí každé dílo prověřit nezávislým odborníkem. (Přečtěte si článek Co je falzum?)
 

Jak zlepšit transparentnost trhu s uměním

 
Nástroje, které by podle respondentů nejvíce pomohly zlepšit transparentnost českého trhu s uměním, poměrně dobře odpovídají vnímaným úskalím tuzemského trhu. Vlastníci, sběratelé a odborníci uvádějí, že nejvíce by posílil transparentnost uměleckého trhu větší rozvoj technologií v jeho prostředí. Zejména jde o aplikace nebo systémy, které ověřují pravost nebo původ díla. Do stejné kategorie technologií spadají i různé způsoby digitálního potvrzení autorství, jako například různé blockchainové technologie. 
 

Nejlepší opatření pro zlepšení transparentnosti trhu s uměním

(průměrná známka na škále 1-5; 1=nejméně pomůže, 5=nejvíce pomůže)
 
Další dva nejsilněji vnímané nástroje souvisejí se zlepšením cenové transparentnosti na trhu a objektivní cenotvorby. Vlastníci, sběratelé a odborníci by ocenili lepší přístup k datům a statistikám. Mezi prodejci jde dokonce o nejlepší nástroj. Zde je namístě upozornit, že prodejci by měli být hlavním zdrojem takových dat, a záleží především na jejich ochotě tato data poskytovat. Nejrozsáhlejší databázi aukčních prodejů a cen vede odborný server Artplus.cz, který mapuje provoz nejvýznamnějších aukčních domů na trhu. Tato databáze je veřejnosti k dispozici. U aukčních prodejů transparentnosti napomáhá také zveřejňování výsledkových listin dražeb samotnými aukčními domy. 
 
Jiná je situace u prodejních galerií, které obchodují s díly současných autorů. Ceny těchto děl nejsou veřejně k dispozici. I proto vlastníci, sběratelé a prodejci zmiňují jako třetí nejvýznamnější nástroj na zlepšení transparentnosti trhu zveřejňování cen děl současných umělců. 
 

Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<