Pravidla korespondence Jiřího Koláře

Jiří Kolář a Korespondáž v Národní galerii

"Já, níže podepsaný Jiří Kolář, bytem v Paříži (20. obvod), 61 rue Olivier Métra, se tímto zavazuji, že pokud budu v dobrém zdravotním stavu a budu plně vládnout svými schopnostmi, budu denně posílat po dobu jednoho roku počínaje 4. říjnem 1986 slečně Béatrice Bizot bytem v Paříži (15. obvod), 75 avenue de Breteuil, koláž ve formátu podle mé představy.

Řečená Béatrice Bizot bude za to muset posílat každý den mně, níže podepsanému Jiřímu Kolářovi dopis, jehož délka nebude předem určena, ale jehož obsah bude věrně odrážet její život, což znamená, že se v dopisech nebude bránit slovům o svých snech, touhách, žalech, radostech atd., jak to vyžadují pravidla korespondence mezi velmi mladou dívkou a starým mužem."

 

 
Jiří KolářJiří Kolář: Koláž / 1996 
koláž / 349 × 300 mm

 

To, co by postmoderně romantickým duším mohlo připomínat svatební smlouvu, je dohoda, kterou mezi sebou v létě 1986 uzavřeli dvacetiletá Francouzka Béatrice Bizot a tehdy již dvaasedmdesátiletý básník Jiří Kolář (1914 - 2002), žijící od roku 1980 v emigraci ve Francii. Oba se náhodně setkali v normandském přímořském městečku Etretat koncem onoho léta 1986. Hned při prvním setkání se Kolářovi Béatrice svěřila se svým přáním stát se novinářkou. On se jí zmínil o velkých pokrocích, jakých v psaní dosáhla jeho žena Běla, když mu v době jejich nuceného odloučení v prvních letech jeho života v exilu den co den posílala dopis. Ve snaze mladou studentku povzbudit, navrhl, aby mu denně napsala třeba jen krátkou zprávu, která by "věrně odrážela její život“ a na oplátku pokaždé pošle koláž vytvořenou jen pro ni.

Toto korespondenční přátelství trvalo od léta 1986 do podzimu 1987. Vznikl tak soubor téměř čtyř set dosud nevystavených koláží Jiřího Koláře, které jsou společně s autentickými dopisy Béatrice Bizot a jejími později vzniklými, Kolářovým odkazem inspirovanými sochařskými díly, nyní do 17. března k vidění na výstavě Korespondáž v prostorách Veletržního paláce v Praze. Představený soubor nám tak po více než čtvrt století poodhaluje pozoruhodné privatissimum, které možná mělo zůstat navždy skryto, a spolu s ním i intenzitu, náboj, sdílenou intimitu a vzácnou efemérní křehkost této korespondenční výměny. Autory tohoto komorně laděného, ve své výpovědi však pozoruhodně umělecky i lidsky silného projektu, jsou kurátoři Národní galerie Anna Pravdová a Petr Přibyl.

Jiří Kolář: Proláž / 1988

Jiří Kolář: Proláž / 1. 5. 1988 / proláž / 106 x 148 cm

 

Jak v katalogovém textu k výstavě poznamenává Marie Klimešová, vzniklý "vizuální deník" Jiřího Koláře je se svými použitými uměleckými postupy vlastně jakousi miniaturní sumou jeho předchozího díla. Na jedné straně je dialogem okouzleného "stárnoucího umělce, vstupujícího jazykem metafor do důležité fáze Béatricina života", na straně druhé je intelektuálním dialogem s evropskou, především francouzskou kulturou a historií, i s vlastním dílem.  Na turistických pohlednicích ikonických míst evropské historie používá své metody roláže, muchláže, proláže, vkládá do nich další obrazové metafory. Místo setkání s Béatrice, které je současně jedním z důležitých míst zrodu evropské moderní krajinomalby, pak ve vzniklém souboru připomínají stále znovu se opakující pohlednice s motivem pobřežních útesů v Etretat.

Jiří Kolář: Proláž / 1987

Jiří Kolář: Proláž / 17. 8. 1987 / proláž / 141 x 97 mm

 

Béatrice Bizot Jiřímu Kolářovi 

neděle 22. února 87
(dopis je přivázán provázkem ke kamínku)
Zde je kamínek z Egejského moře, byl fialový a žil ve vlnách. Je to kousek Řecka, můžete si přivonět, kamínek je ještě trochu cítit solí a chaluhami. Já jsem k němu čichala a nosila ho v kapse, protože olympští bohové to možná dělali také tak.
Béatrice

NY 6. 9. 87
(pohlednice s Torzem od Jiřího Koláře, 1967)
Drahý Jiří,
Setkala jsem se s Vámi na stojanu s pohlednicemi v knihkupectví v Guggenheimově muzeu. Miluji taková setkání. Těším se na shledanou,
Béatrice

Jiří Kolář: Nekonečná disputace a Zrození geometrie / 1975

Dvojice nejdražších Kolářových koláží v letošním roce:

Nekonečná disputace / 1975 / koláž / 76 x 54 cm / cena: 228 000 Kč / 7. 10. 2012 1. Art Consulting

Zrození geometrie / 1975 / koláž / 99 x 74,5 cm / cena: 276 000 Kč / 18. 3. 2012 1. Art Consulting

 

Jiří Kolář Béatrici Bizot

Drahá Béatrice,
Myslím, že z nás budou staří přátelé. Lituji jenom, že já budu pořád starý a Vy velmi mladá. Zde je návod, jak použít vystřiženou pohlednici: najděte si nějakou svou fotografii a dejte ji pod vystřižené místo. Máte pocit, že vypadáte jinak? Potom jděte do koupelny a podívejte se do zrcadla skrz vystřižené místo. Podívejte se také, co to udělá s Vašimi prsty, s ústy, vlasy atd … Zatím ode mne nečekejte písemnou odpověď, ale s radostí Vám odpovím pokaždé nějakou vystříhanou nebo polepenou pohlednicí.
S přátelským pozdravem, Váš J. K.

27. srpna 1986
Milá Béatrice,
Mezi vůlí a rozptýlením zeje nepřekročitelná propast a mezi úpornou prací a zanedbáním vládne smrtelné nepřátelství … a protože nemám rád lhostejnost a nedbalost, do kterých každý z nás rád upadá, navrhuji Vám, abychom naši „korespondenci“ odložili na dobu, až budete mít zkoušky za sebou. Přijměte tedy dnešní můj dopis jako poslední, než mi s radostí oznámíte vítězství své vůle …
Váš J. K.

Jiří Kolář: Duben

Jiří Kolář: Duben / 1980 / autokoláž na desce / 119 x 80 cm

cena: 540 000 Kč / 28. 4. 2010 1. Art Consulting

 

Kolářovy koláže na trhu

Výstava Korespondáž je rozhodně jedním z nejzajímavějších a nejobjevnějších kurátorských počinů letošního roku. Patrně také znovu upozorní na význam díla Jiřího Koláře i v souvislosti s trhem s uměním. Už v průběhu letošního roku totiž dražitelé projevili o jeho práce zvýšený zájem. Podívejme se tedy při této příležitosti, co vlastně dosud bylo z řady jeho koláží k dispozici a za jaké částky. Prací Jiřího Koláře ročně projdou trhem přibližně dvě desítky. Jen velmi málo z nich nese ceněnou dataci dřívějších deseletí, tedy šedesátých či sedmdesátých let. Z rozměrnějších realizací staršího data vzbudily v minulosti největší zájem sběratelů realizace Listy a lístky (1969), zde vzrostla cena více než trojnásobně na 351 tisíc korun, či Studená mísa (1963) s konečnou cenou na částce 480 tisíc korun. Symbolickou hranici půl milionu překročilo dosud jediné Kolářovo dílo, a sice rozměrnější autokoláž na desce nazvaná Duben s proveniencí autorské pozůstalosti a pařížské Galerie Lelong.

V souladu se soudobým trendem doceňování prací na papíře a domácího poválečného umění výrazně vzrostly v letošním roce ceny u dvojice děl, jejich původní cenové ambice byly majiteli odhadovány o řád níže než kam je pak zájem dražitelů dostal. Jedná se sice z hlediska rozsáhlé tvorby o marginální, ale zajímavá dílka Malé zrození Venuše (z 90 na 228 tisíc korun) a prostorové Torzo ženy (z 60 na 192 tisíc korun). Zajímavými zisky byly v letošním roce pro nové majitele také geometrické meditativní koláže z poloviny 70. let Nekonečná disputace a Zrození geometrie (228 a 276 tisíc korun) a ještě jiná varianta Zrození geometrie (216 tisíc korun). S výrazným nárůstem se letos prodal také například objekt Kytara z poloviny 60. let, pocházející z pozůstalosti básníka Ivana Diviše (132 tisíc korun).

Zn.: hledám svou Béatrice / hledám svého Jiřího Koláře

Dílo Jiřího Koláře se tak ukazuje jako znovu inspirativní nejen pro mladší tvůrce, ale také pro sběratele umění. Náhled do osobní korespondence může mít pro nás ale ještě jiný rozměr: bezděčně nám nastavuje zrcadlo. Ukazuje, nakolik se náš život díky moderním technologiím během onoho čtvrtstoletí nenávratně proměnil. Jisté aspekty mezilidské komunikace tak definitivně ztratily své kouzlo.


Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<