Petr Brandl a staří mistři

Nově objevený obraz v nabídce European Arts

Díla starých mistrů se na trhu objevují jen ojediněle a rozhodně nepatří mezi nejdražší položky českých aukcí. Jedním z hlavních důvodů omezeného sběratelského zájmu je problém autorského určení. Zatímco běžnému návštěvníkovi galerií se otázka, zda je obraz prací mistra, žáka, dílny, či následovníka, může jevit jako poměrně akademická, sběratel ji nemůže obejít. Mezi cenou a jménem autora, jemuž je obraz připsán, je přímá souvislost.

 

Caravaggio

Sporný Caravaggio:
Otázka za miliony liber

 

Kuriózní situaci řešil v půlce ledna soud v Londýně. Aukční síň Sotheby’s čelila žalobě, že chybně určila obraz Hráči karet, který dražila před devíti lety, jako „podle Caravaggia“, ačkoli mělo jít o mistrovu vlastnoruční práci. Obraz se v prosinci 2006 prodal za 50 tisíc liber. O rok později jej respektovaný sběratel a znalec italského raně barokního malířství, v té době již sedmadevadesátiletý sir Denis Mahon, prohlásil za dílo samotného Caravaggia, autorskou verzi obrazu, který se nachází ve sbírkách muzea v americkém Fort Worth.

 

Obraz byl následně zapůjčen do londýnského muzea řádu johanitů a pojištěn na 10 milionů liber. Původní majitel Sotheby’s zažaloval za nedbalost a ušlý zisk, podle výroku soudkyně však aukční síň nic nezanedbala a závěr jejích expertů, že nejde o mistrovo vlastnoruční dílo, byl legitimní. Sir Denis Mahon před čtyřmi lety zemřel, takže u soudu nemohl svědčit. I když jeho atribuci podpořilo několik dalších expertů, rozhodně není všeobecně přijímána.

 

Problém českých aukcí je většinou spíše opačný, a sice příliš ambiciózní atribuce, které každou dílenskou práci prohlašují za mistrovský kus. Na druhou stranu nutno dodat, že vzhledem k přervané tradici sběratelství i nedostatečnému odbornému zmapování tvorby jednotlivých autorů je třeba s objevy dosud neznámých děl počítat. Příkladem by podle všeho mohl být drobný obraz Stařeny, který bude na své březnové aukci jako dílo Petra Brandla nabízet společnost European Arts. Autorské určení se opírá o názor předního znalce českého barokního malířství Jaromíra Neumanna.

 

Petr Brandl: Stařena / 1720–30
Petr Brandl: Stařena / 1720–30 olej na plátně (rentoilováno) / 44,5 x 32,5 cm / vyv. cena: 420 000 Kč (bez 20% provize)

 

„Nečekaný objev dosud neznámého a nepublikovaného mistrovského díla z ruky nejvýznamnějšího malíře barokních Čech Petra Brandla vždy vítaně obohatí poznání této mimořádně inspirativní osobnosti českého umění všech dob. (…) Pojetí modelace a také rukopis uvolněných tahů ,al tocco‘, jež přecházejí v typické Brandlovy klikatky, řadí dílo zhruba do období kolem roku 1720,“ napsal před šestnácti lety ve svém posudku Neumann, který se Brandlovým dílem dlouho zabýval a byl mimo jiné autorem jeho velké výstavy uspořádané Národní galerií v roce 1968 u příležitosti 200. výročí malířova narození.

 

Výrazné obrazy hlav starců a stařen maloval Brandl ve svém šťastném životním období, kdy pracoval ve službách hraběte Černína v jeho Hradčanském paláci. Archivně je doloženo několik našemu zkoumanému dílu podobných obrazů, které vznikly veřejně pro pobavení urozené společnosti, a dokumentující tak Brandlovu virtuozitu, následně bohatě hrabětem Černínem honorovanou. Inspirací pro tyto ,charaktery‘ byla soudobá díla holandských a flámských mistrů a mistrů italských, které měl Brandl i jeho urozený objednavatel možnost studovat v originálech v hradní Císařské obrazárně,“ rozvádí Neumann v posudku svůj názor a obraz srovnává s hlavami apoštolů v Národní galerii a v lobkowiczké obrazárně v Mělníku nebo s portrétem starce v Národním muzeu ve Stockholmu. „V žánrových obrazech starců a stařen s narativní, až karikující formou výrazu nacházel Brandl příležitost ke krajnímu uvolnění svého rukopisu a zároveň ke střídavému používání různých malířských faktur,“ konstatuje Neumann.

Petr Brandl: Hlava apoštola
Petr Brandl: Hlava apoštola olej na plátně / 57 x 43 cm cena: 1 680 000 Kč / 1. Art Consulting 10. 11. 2010

 

Autorka Brandlovy zatím poslední monografie Andrea Rousová obraz neměla možnost vidět, jednu z podkapitol své knihy nicméně příznačně nazvala Fascinace stářím. „V Brandlově tvorbě obecněji hrají stařecké busty a hlavy vzhledem k jejich frekventovanému výskytu podstatnou úlohu – malíř byl evidentně již od počátku své kariéry fascinován stařeckým věkem, zcela shodně s o generaci starším Rembrandtem van Rijn,“ píše Rousová v knize Petr Brandl – Mistr barokní malby.

 

Českými aukcemi v posledních deseti letech podle ART+ prošlo všehovšudy dvanáct obrazů připisovaných Petru Brandlovi, přičemž o nesporná díla šlo maximálně ve čtyřech případech. Ceny se v závislosti na kvalitě malby, formátů, stavu i přesvědčivosti autorského určení pohybovaly od sto padesáti tisíc do 5,7 milionu korun. Cenový rekord drží obraz David s hlavou Goliášovou z lobkowiczké obrazárny v Mělníku, který se před šesti lety prodal na aukci 1. Art Consulting za vyvolávací cenu. O rok později byla na aukci téže aukční síně vydražena i Hlava apoštola, kterou ve svém posudku k nyní nabízenému obrazu zmiňuje Neumann. Obraz pocházející z lobkowiczké sbírky se prodal za vyvolávací cenu necelých 1,7 milionu korun. Dva Brandlovy obrazy prošly také aukcemi Arthouse Hejtmánek. Zatímco portrét malíře Michaela Václava Halbaxe se květnu 2011 prodal s nárůstem za necelých 1,2 milionu, monumentální skupinový portrét hraběte Hroznaty z Kokořova s jeho syny (plátno o rozměrech 258 na 304 cm), nabízený za 3,1 milionu korun, zůstal předloni nevydražen.

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Brandl Petr

Staří mistři a starožitnosti

Staří mistři a starožitnosti

15. července 2013

Arcimboldo, květen 2011

Arcimboldo, květen 2011

24. května 2011

2. večer pro milionáře

2. večer pro milionáře

1. ledna 2009


<