Není Sýkora jako Sýkora

Kde jsou hranice autorského díla?

 Společnost Prague Auctions na své nedělení aukci nabídla pestrobarevnou expresivní kompozici, která podle aukční síně má být unikátním dílem Zdeňka Sýkory z roku 1962. Podle Lenky Sýkorové, malířovy manželky a dědičky autorských práv, však o Sýkorovo dílo nejde.

Na příkladu malby z počátku 60. let jsme tak svědky sporu, jaký jsme dosud znali jen z oblasti starého umění – co konstituuje autorské dílo a jaké znaky musí mít obraz, aby mohl být prohlášen za autentické umělcovo dílo.

Katalog obraz nazvaný Kompozice uvádí jako Sýkorovo dílo z roku 1962 a dodává: "Oproštěné abstrahující kompozice s jasným koloristickým přednesem dokládají jeho krajinářská východiska. Nabízený obraz, za příznivou vyvolávající cenu, je reprezentativní ukázkou tohoto světově proslulého autora." Popiska neuvádí, že by byl obraz signován, ale pouze, že je na zadní straně "značený".

Sporný Sýkora
Z. Sýkora - připsáno:
Kompozice / 1962
komb. technika na jutě / 120 x 135 cm /
vyv. cena: 450 000 Kč (bez provize) / Prague Auctions 9. 6. 2013

 

Podle Lenky Sýkorové jde o obraz, který Zdeněk Sýkora nikdy nezamýšlel veřejně prezentovat, z nějž malbu částečně odstranil a který následně kdosi domaloval. Proto také není uveden v jinak pečlivě vedeném soupisu jeho díla. "Autor barvy z plátna dílem odstranil a samotný podklad – se zbytky barev – věnoval panu Jírovi s tím, že obdarovaný plátno použije pro svoji vlastní tvorbu," dodává advokát František Vyskočil, který jménem Lenky Sýkorové aukční síň vyzval, aby obraz z aukce stáhla, a ART+ na celou záležitost upozornil.

Podle Vyskočila obraz není "jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora" a neměl by být tedy vydáván za Sýkorovo autorské dílo. Historička umění Magdalena Juříková, která na žádost Lenky Sýkorové k obrazu zpracovala posudek, upozorňuje, že obraz je pro Sýkorovu tvorbu z počátku 60. let zcela atypický. V narážce na výše citovaný popis z aukčního katalogu píše: "Předmětnému obrazu zcela chybí obojí – oproštěnost i jasný koloristický přednes, na kterém si Zdeněk Sýkora obzvláště zakládal. Ze srovnání s obrazy stejného období (…) dle mého názoru vyplývá, že se z mnoha důvodů nejedná o autentické dílo Zdeňka Sýkory."

Obraz podle Juříkové především postrádá snahu o sjednocení povrchu malby a uzavírání barevných útvarů do pevných hranic, které jsou pro Sýkorovu tvorbu z této doby charakteristické. "Celkový informelní ráz díla je v přímém rozporu s jeho tehdejším i pozdějším cítěním, které odmítá vlastní, nahodilou kreativitu samotné hmoty obrazu, a naopak sleduje už tehdy jeho jasnou organizaci," končí svůj posudek Juříková.

Zdeněk Sýkora: Zahrada / 1960
Zdeněk Sýkora:
Zahrada / 1960
olej na plátně /
65 x 93 cm /
cena: 1 003 000 Kč
1. Art Consulting 1. 10. 2006

 

Aukční síň tuto argumentaci odmítá s tím, že posudek je podle ní zaujatý, a rozporuje i tvrzení o následné domalbě. "Žádný důkaz o zásahu 3. osoby do obrazu jste nám (…) nepředložil, toto Vaše tvrzení je nesprávné i proto, že vlastním zásahem by pan Václav Jíra obraz znehodnotil, čímž by si přivodil finanční újmu," odpověděl jednatel aukční síně Ondřej Sýkora (s malířem není v žádném příbuzenském vztahu) na výzvu advokáta Františka Vyskočila. Atribuci obrazu nicméně aukční síň deset dní před aukcí změnila na "Zdeněk Sýkora – PŘIPSÁNO".

Obraz byl nabízen za 450 tisíc korun (bez aukční provize), nakonec však zůstal nevydražen. Z děl, která prošla v minulých letech aukčním trhem, je možné za relevantní srovnávací materiál považovat například reprodukované obrazy Zahrada z roku 1960 nebo Kompozice z roku 1961. Zahrada se v říjnu 2006 se stal vůbec prvním Sýkorovým dílem prodaným v aukci za více než milion, Kompozice se o tři roky později prodala za necelých 860 tisíc korun.

Zdeněk Sýkora: Kompozice
Zdeněk Sýkora: Kompozice / 1961 / olej na plátně / 56 x 92 cm /
cena: 859 600 Kč
WoxArt 16. 5. 2009

 

Podle Lenky Sýkorové je chybné i vročení obrazu. "V roce 1962 už Zdeněk Sýkora dělal geometrické kompozice a také začal pracovat na první struktuře (Šedá struktura, 1962-3). Z toho důvodu také plátno klidně dal kamarádovi, protože věděl, že už ani zkažená plátna nebude moci přemalovávat (jak to dělal předtím z nedostatku materiálu), jelikož pro struktury bylo zapotřebí plátno hladké a větších rozměrů," vysvětluje Lenka Sýkorová. "Mě na tomto případu nejvíc pobuřuje fakt, že někdo vydává za dílo Zdeňka Sýkory, navíc reprezentativní, něco, co on sám za dílo nepovažoval," dodává.
 


Související články

Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

50. jubilejní veletrh Antique 18.–21. 4. 2024

Ve čtvrtek 18. dubna se opět Novoměstská radnice otevře všem zájemcům o starožitnosti. Na programu bude kromě expozic jednotlivých prodejců i bohatý doprovodný program, jak už je na veletrhu Antique zvykem. Přehlídka potrvá do neděle 21. dubna.

17. dubna 2024
Nová Ročenka Art+: Po rekordních letech se trh vrátil do normálu

Nová Ročenka Art+: Po rekordních letech se trh vrátil do normálu

Přehled trhu s uměním za rok 2023 v Ročence Art+

Český aukční trh s uměním se s obratem sálových aukcí ve výši 1,4 miliardy korun vrátil na úroveň, kolem níž osciluje posledních šest let. Patnáctiprocentní propad ve srovnání s rokem 2023 zapříčinil menší počet prodaných položek a nižší hodnota nejd...

16. dubna 2024
Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

150 let od první výstavy impresionistů

Na den přesně před sto padesáti lety se v Paříži otevřela první výstava impresionistů. Trvala měsíc, skončila komerčním i reputačním nezdarem a pořádající Spolek se ještě týž rok rozpadl. Publiku trvalo dalších deset dvacet let, než se naučilo rozezn...

15. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články

Prague Auctions

Drtikol, Rössler i Tichý a Kolářová

Drtikol, Rössler i Tichý a Kolářová

24. ledna 2019

Grygar skoro za milion

Grygar skoro za milion

17. dubna 2017

Maxima pro Mertu a Chatrného

Maxima pro Mertu a Chatrného

15. prosince 2016


<