Město jako poznávací znamení

Výstava Jaroslava Paura v Museum Kampa

Když se řekne Jaroslav Paur, většině se vybaví poněkud tendenčně stylizovaná malba městské krajiny ze 70. let. Další, a nutno přiznat, že daleko kvalitnější výtvarné polohy odkrývá průřezová výstava v Museu Kampa, kterou kurátoroval autor tohoto článku Milan Dospěl.

Dosud nejrozsáhlejší autorova retrospektiva, kterou připravila Sophistica Gallery je koncipována do šesti tematických bloků a představuje i některé méně známé etapy Paurova díla, jež nepostrádají svébytnost a vysokou kultivovanost výtvarného projevu.

Jaroslav Paur, jenž by v červenci příštího roku oslavil sté výročí narození, náleží k silné generaci umělců vstupujících na scénu v průběhu 40. let. Pro jejich tvorbu je charakteristická zvláštní a nesnadno uchopitelná osobitost. V roce 1943 se uskutečnila první samostatná výstava malířovy tvorby ve foyer Kladenského divadla, která jej uvedla do veřejného povědomí. Existenciálně laděná malba byla poznamenána prožitky druhé světové války a odrážela atmosféru průmyslového Kladenska. Zvláště raná léta prožitá na Kladně, jej silně formovala v hlubokém vztahu k tematice městského prostředí, tvořící centrální osu jeho životní tvorby.
 

Jaroslav Paur: Dalekohled, 1945,

Jaroslav Paur: Dalekohled, 1945,
olej na plátně, 91 x 62,5 cm, Národní galerie v Praze

 

V počáteční fázi se Paur konfrontoval s expresivními tendencemi válečných let a svým výtvarným uvažováním se přibližuje programovému názoru členů skupiny Sedm v říjnu či civilistnímu projevu umělců z okruhu Skupiny 42. Bez nadsázky lze říci, že právě obrazy ze 40. let lze vnímat jako jeden z pilířů Paurova odkazu, a je důležité si uvědomit, že to není pouze Varšavský cyklus z let 1946 až 1948, za který v poválečné výtvarné kritice sklidil široké uznání, ale zvýšené pozornosti se těšil také vystavovaný široký soubor raných maleb pozoruhodné invence, nacházející se nyní většinou ve státních institucích.
 

Jaroslav Paur: V kreslírně, 1948

Jaroslav Paur: V kreslírně, 1948,
olej na plátně, 68 x 54 cm, Galerie moderního umění v Hradci Králové

 

V průběhu 50. let, kdy se malíř vyrovnával s dobovými tendencemi, která Jiří Padrta výstižně označil za: "desetiletí, jenž nebylo planou lekcí přes značné procento dobových ingrediencí", se malíř opět propracoval k sobě vlastní tematice města. Nalezl v ní ale zcela nový přístup prostřednictvím fascinace Paříží, kterou poprvé navštívil v roce 1959. V sérii “pařížských” obrazů tak krystalizuje Paurův nový modernistický výrazový projev balancující na pomezí abstraktního projevu, jenž velice svébytně dále rozvíjel v 60. a 70. letech.  
 

 

Kostel, 1964, olej na plátně, 72 x 92 cm, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Jaroslav Paur: Kostel, 1964,
olej na plátně, 72 x 92 cm, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

 

Důležitou součástí jeho kompozic se stává tajuplná atmosféra monumentálně koncipovaných abstraktních městských krajin, evokující kosmické struktury. Specifickým rysem těchto maleb je latentně obsažená produchovnělost, která ovšem nebyla podmíněna zájmem o duchovní či filosofické směry, nýbrž hlubokou fascinací astronomií a vesmírným prostorem. Kosmologická tematika se v autorově tvorbě objevuje od konce 60. let stále častěji a tento dlouhodobý zájem, prohloubený vlastním pozorováním vesmíru, se stal hlavním impulzem k malířským vizím o kosmu a velkoměstě, v některých momentech obsahujících téměř až postapokalyptickou lyriku. Bezpochyb lze tuto malířovu polohu tvorby vnímat jako další z pilířů jeho výtvarného odkazu.
 

Jaroslav Paur v Museu Kampa

Pohled do instalace výstavy, jejíž architektonické řešení navrhnul Zbyněk Baladrán.
 

Dá se říci, že v tvorbě Jaroslava Paura rezonuje autentická výpověd o vztahu člověka k městské aglomeraci a vesmírnému prostoru, v níž jsou vedle lyricko-poetických tendencí velmi silně obsažena naléhavá existenciální vyjádření. Svým pojetím zastupuje specifický přínos do diskuze o podobách poválečné tvorby v Československu.

Zejména díky Sophistica Gallery a rodině autora se podařilo uzavřít letité čekání na vydání první souborné monografie. Nová publikace obsahuje více než 150 reprodukcí.

 

Jaroslav Paur
Museum Kampa 
9. 8. - 15. 10. 2017 
otevřeno denně 10.00 - 18.00

www.museumkampa.cz

 


Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<