Holanďané z brněnských sbírek

Holland_retro_style v Moravské galerii

V polovině května doplní stálou expozici starého umění Moravské galerie několik děl nizozemských malířů 17. století, konfrontovaných s malbami vytvořenými podle jejich vzoru v 19. století. Rozdíl byste nejspíše nepoznali, stejně jako naši generační předchůdci. Novodobý původ jedné z prací definitivně určil až nedávný restaurátorský průzkum. K vidění budou práce původem ze sbírek předních brněnských sběratelů té doby, Heinricha Gomperze a  Arnolda Skutezkého.

Floris van Schooten (1580/1588  – 1656) – novodobý napodobitel: Snídaně (Zátiší s rybou, pohárem, máslem a sýry) / po 1850,
Floris van Schooten (1580/1588 – 1656) – novodobý napodobitel: Snídaně (Zátiší s rybou, pohárem, máslem a sýry) / po 1850, MG v Brně, inv. č. M 234 / v letech 1921 – 1922 převedeno z městské galerie Brno, původně součást sbírky Heinricha Gomperze

 

Komorní výstava v Místodržitelském paláci doplňuje expozici starého umění o vybraná díla nizozemských malířů 17. století, která konfrontuje s obrazy, vytvořenými v 19. století ve zjevné návaznosti na tvorbu obdivovaných barokních vzorů. Součástí expozice bude do konce letošního roku.

Inspirace malířstvím tzv. „zlatého věku“ nizozemského umění a rozvíjení jeho formálních a obsahových komponent hrály důležitou úlohu již v následujícím období vrcholného a pozdního baroka. S narůstajícím vlivem historismu na utváření a formování dobových mentalit došlo pak v průběhu 19. století v umění k mimořádnému rozšíření retrospektivních tendencí. Zájem sběratelů, rekrutujících se v tomto období převážně z řad měšťanstva a ekonomicky sílící buržoazie, motivoval velké množství umělců k napodobování a rozvíjení odkazu nizozemského malířství 17. století. Dělo se tak nejen v moderním Holandsku a Belgii, kde lze zaznamenat přirozenou kontinuitu s uměleckou tvorbou minulosti, ale i v mnoha dalších zemích.

PSimon de Vlieger (asi 1600/1601 – 1653): Rozbouřené moře / před pol. 17. st. / MG v Brně, inv. č. A 432 / zakoupeno v roce 1923 ze sbírky Arnolda Skutezkého
Simon de Vlieger (asi 1600/1601 – 1653): Rozbouřené moře / před pol. 17. st. / MG v Brně, inv. č. A 432 / zakoupeno v roce 1923 ze sbírky Arnolda Skutezkého

 

Za pozitivní vedlejší efekt výstavy lze považovat skutečnost, že návštěvníci nemusí vzájemně porovnávat jen tvorbu starých mistrů a jejich novodobých následovníků, ale v náznaku také odlišné přístupy dvou významných brněnských sběratelů Heinricha Gomperze (1843 – 1888) a Arnolda Skutezkého (1850 – 1936). Oba pocházeli z podobného židovsko-podnikatelského prostředí, jejich sběratelské profily však byly naprosto odlišné.

Zatímco brněnský obchodník a bankéř Heinrich Gomperz se přes některé prvotřídní akvizice děl barokního umění (Artemisia Gentileschi, Bernardo Strozzi, Carlo Dolci) zaměřoval především na soudobé salonní malířství 19. století, o generaci mladší Arnold Skutezký, majitel továrny na klobouky v Rajhradě a později také zámečku v Brně-Řečkovicích, se zajímal hlavně o umění tzv. staré, zpočátku zejména o malířství, později téměř výhradně o kresbu.

Florent Willems (1823 – 1905, Huib (Hubertus) van Hove (1814 – 1864/1865) a další, zatím neurčený malíř: Vznešená návštěva / 50. – 60. léta 19. st. / MG v Brně, inv. č. M 13 / v letech 1921 – 1922 převedeno z městské galerie Brno, původně součást sbírky Heinricha Gomperze
Florent Willems (1823 – 1905, Huib (Hubertus) van Hove (1814 – 1864/1865) a další, zatím neurčený malíř: Vznešená návštěva / 50. – 60. léta 19. st. / MG v Brně, inv. č. M 13 / v letech 1921 – 1922 převedeno z městské galerie Brno, původně součást sbírky Heinricha Gomperze

 

Jejich kolekce – obě se v minulosti podařilo z velké části získat do sbírek dnešní Moravské galerie v Brně – jsou na výstavě zastoupeny několika reprezentativními díly. Za zmínku stojí vystavení obrazu Snídaně (Zátiší s rybou, pohárem, máslem a sýry) ze sbírky Heinricha Gomperze, který natolik odpovídá stylu Florise van Schooten (1580/1588 místo narození neznámé – 1656 Haarlem), harlemského malíře zátiší 17. století, že teprve nedávný technologický průzkum definitivně posunul dobu jeho vzniku do druhé poloviny 19. století a odhalil jej jako mimořádně kvalitní falzum. Tento příklad dobře ilustruje také odvrácenou stranu fenoménu sběratelství, která je bohužel dodnes jeho nedílnou součástí.

Jacob Isaacksz van Ruisdael (1628/1629 – 1682) – tradiční připsání: Lesní krajina / 17. století / MG v Brně, inv. č. A 411 / zakoupeno v roce 1923 ze sbírky Arnolda Skutezkého
Jacob Isaacksz van Ruisdael (1628/1629 – 1682) – tradiční připsání: Lesní krajina / 17. století / MG v Brně, inv. č. A 411 / zakoupeno v roce 1923 ze sbírky Arnolda Skutezkého

 


Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<