Čeřovského Piskač v aukci za více než 13 milionů

European Arts 23. 4. 2023

Po dlouhé době se na trhu objevuje další z významných obrazů Bedřicha Piskače. Tři akty v zeleném mají za sebou jak bohatou výstavní historii, tak původ z prestižních prvorepublikových sbírek.

TŘI AKTY V ZELENÉMBedřich Piskač: Tři akty v zeleném, 1926,
olej na plátně, 100 x 110 cm,
European Arts 23. 4. 2023,
vyvolávací cena: 11 000 000 Kč (+ provize ve výši 24%) 

V díle Tři akty v zeleném, který byl součástí sbírky lékaře Antonína Starého a po jeho smrti roku 1942 se dostal do kolekce advokáta Františka Čeřovského, se malíř vypořádal s velmi oblíbeným a zásadním modernistickým tématem koupajících se žen. Ten zpracovávala na základě zahraničních vzorů řada Piskačových současníků již od raných desátých let, ať šlo o Bohumila Kubištu, který Piskače velmi ovlivnil, Emila Fillu, Vincence Beneše nebo později Františka Foltýna. Podle Karla Srpa jde o jednu z nejvýznamnějších Piskačových figurálních maleb poloviny 20. let, které obecně považuje za stěžejní. Upozorňuje zejména na redukci tématu v kompoziční i barevné rovině, která odpovídá soudobé evropské moderní malbě.

Malba půjde tuto neděli pod kladívko licitátora s vyvolávací cenou 11 milionů korun (+24% provizí), kterou aukční síň stanovila na základě prodeje obrazu Dívka v černých šatech před dvěma lety, jež náleží stejnému časovému a typologickému okruhu maleb. Zároveň je aktuálně nabízená malba jednou z nejrozměrnějších Piskačových realizací.

DÍVKA V ČERNÝCH ŠATECHBedřich Piskač: Dívka v černých šatech, 1926,
olej na plátně, 85,5 x 63,5 cm,
European Arts 23. 5. 2021,
cena: 15 128 000 Kč

Velmi nadějnou výtvarnou tvorbu Bedřicha Piskače (1898–1929), jednoho z velmi originálních příslušníků kubo-expresionistické generace, přeťala na vrcholu tvůrčích sil zákeřná infekční nemoc. Při své několikáté cestě na Korsiku, kam jezdil malovat, se ve Francii nakazil tyfem a zemřel v nedožitých 31 letech v Lyonu. Jeho prací proto není mnoho a na trhu se objevují velmi výjimečně, aukcemi jich prošla jen dvacítka. 

Doposud nejvýznamnějším draženým dílem, které bylo vytvořeno v roce 1926 v malířově vrcholném tvůrčím období stejně jako nyní nabízený obraz, byla bezesporu Dívka v černých šatech, mnohokrát vystavované dílo, které se poprvé objevilo jako ilustrace Piskačova díla v medailonku uveřejněném po umělcově smrti ve Volných směrech (1930). Obraz byl však znám i z dobové fotografie publikované v monografii Františka Muziky od Františka Šmejkala z poloviny 80. let. Snímek z roku 1926 ukazuje obraz ve stádiu rozmalování opřený o zeď. 

Olej v roce 2021 taktéž nabídly European Arts s minimálním podáním 3,1 milionu včetně aukční přirážky, což by v té době byla rekordní částka bez jakéhokoli navýšení. U ní však zdaleka nezůstalo, nový majitel za něj nakonec neváhal zaplatit 15,1 milionu korun. Pravděpodobně totožná žena byla Piskačovi modelem i pro Portrét černovlásky, tehdy nově objevený umělcův obraz, který se stal senzací online aukcí v roce 2020. V internetové dražbě Obrazů v aukci vystoupal ze dvou tisíc až na 2 miliony korun.

CESTA NA KORSICEBedřich Piskač: Cesta na Korsice, 1928,
olej na plátně, 64 x 50 cm,
European Arts 21. 5. 2017,
cena: 2 418 000 Kč

Historie prvních Piskačových milionových prodejů, kterých je prozatím pouze pět, se datuje do roku 2017, kdy se rovněž u European Arts objevila jedna z korsických krajin namalovaná v roce 1928. Zobrazovala jasně ohraničenou a sevřenou komunikaci, která se v Piskačově tvorbě objevila vícekrát. Cesta na Korsice prošla v roce 2015 výstavou Má vlast – Pocta české krajinomalbě v Jízdárně Pražského hradu a na aukci v květnu 2017 přesáhla více než trojnásobně dosavadní autorské maximum, když vystoupala na 2,42 milionu korun.

Piskačova tvorba byla dobovou kritikou přirovnávána k dílu již výše zmíněného Františka Muziky, Piskačova o dva roky mladšího spolužáka na pražské Akademii. Josef Čapek na jaře 1923 v Lidových novinách, kde hodnotil výstavu Nové skupiny odštěpené od Devětsilu, do níž Piskač patřil, na základě příměru k Muzikovu dílu doslova píše: „Piskač vytváří obrazy velmi příbuzného typu, je však méně akademický, diletantštější, i působí jeho obrazy syrověji a tedy živěji a bezprostředněji.“


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<