Čeřovského Piskač v aukci za více než 13 milionů

European Arts 23. 4. 2023

Po dlouhé době se na trhu objevuje další z významných obrazů Bedřicha Piskače. Tři akty v zeleném mají za sebou jak bohatou výstavní historii, tak původ z prestižních prvorepublikových sbírek.

TŘI AKTY V ZELENÉMBedřich Piskač: Tři akty v zeleném, 1926,
olej na plátně, 100 x 110 cm,
European Arts 23. 4. 2023,
vyvolávací cena: 11 000 000 Kč (+ provize ve výši 24%) 

V díle Tři akty v zeleném, který byl součástí sbírky lékaře Antonína Starého a po jeho smrti roku 1942 se dostal do kolekce advokáta Františka Čeřovského, se malíř vypořádal s velmi oblíbeným a zásadním modernistickým tématem koupajících se žen. Ten zpracovávala na základě zahraničních vzorů řada Piskačových současníků již od raných desátých let, ať šlo o Bohumila Kubištu, který Piskače velmi ovlivnil, Emila Fillu, Vincence Beneše nebo později Františka Foltýna. Podle Karla Srpa jde o jednu z nejvýznamnějších Piskačových figurálních maleb poloviny 20. let, které obecně považuje za stěžejní. Upozorňuje zejména na redukci tématu v kompoziční i barevné rovině, která odpovídá soudobé evropské moderní malbě.

Malba půjde tuto neděli pod kladívko licitátora s vyvolávací cenou 11 milionů korun (+24% provizí), kterou aukční síň stanovila na základě prodeje obrazu Dívka v černých šatech před dvěma lety, jež náleží stejnému časovému a typologickému okruhu maleb. Zároveň je aktuálně nabízená malba jednou z nejrozměrnějších Piskačových realizací.

DÍVKA V ČERNÝCH ŠATECHBedřich Piskač: Dívka v černých šatech, 1926,
olej na plátně, 85,5 x 63,5 cm,
European Arts 23. 5. 2021,
cena: 15 128 000 Kč

Velmi nadějnou výtvarnou tvorbu Bedřicha Piskače (1898–1929), jednoho z velmi originálních příslušníků kubo-expresionistické generace, přeťala na vrcholu tvůrčích sil zákeřná infekční nemoc. Při své několikáté cestě na Korsiku, kam jezdil malovat, se ve Francii nakazil tyfem a zemřel v nedožitých 31 letech v Lyonu. Jeho prací proto není mnoho a na trhu se objevují velmi výjimečně, aukcemi jich prošla jen dvacítka. 

Doposud nejvýznamnějším draženým dílem, které bylo vytvořeno v roce 1926 v malířově vrcholném tvůrčím období stejně jako nyní nabízený obraz, byla bezesporu Dívka v černých šatech, mnohokrát vystavované dílo, které se poprvé objevilo jako ilustrace Piskačova díla v medailonku uveřejněném po umělcově smrti ve Volných směrech (1930). Obraz byl však znám i z dobové fotografie publikované v monografii Františka Muziky od Františka Šmejkala z poloviny 80. let. Snímek z roku 1926 ukazuje obraz ve stádiu rozmalování opřený o zeď. 

Olej v roce 2021 taktéž nabídly European Arts s minimálním podáním 3,1 milionu včetně aukční přirážky, což by v té době byla rekordní částka bez jakéhokoli navýšení. U ní však zdaleka nezůstalo, nový majitel za něj nakonec neváhal zaplatit 15,1 milionu korun. Pravděpodobně totožná žena byla Piskačovi modelem i pro Portrét černovlásky, tehdy nově objevený umělcův obraz, který se stal senzací online aukcí v roce 2020. V internetové dražbě Obrazů v aukci vystoupal ze dvou tisíc až na 2 miliony korun.

CESTA NA KORSICEBedřich Piskač: Cesta na Korsice, 1928,
olej na plátně, 64 x 50 cm,
European Arts 21. 5. 2017,
cena: 2 418 000 Kč

Historie prvních Piskačových milionových prodejů, kterých je prozatím pouze pět, se datuje do roku 2017, kdy se rovněž u European Arts objevila jedna z korsických krajin namalovaná v roce 1928. Zobrazovala jasně ohraničenou a sevřenou komunikaci, která se v Piskačově tvorbě objevila vícekrát. Cesta na Korsice prošla v roce 2015 výstavou Má vlast – Pocta české krajinomalbě v Jízdárně Pražského hradu a na aukci v květnu 2017 přesáhla více než trojnásobně dosavadní autorské maximum, když vystoupala na 2,42 milionu korun.

Piskačova tvorba byla dobovou kritikou přirovnávána k dílu již výše zmíněného Františka Muziky, Piskačova o dva roky mladšího spolužáka na pražské Akademii. Josef Čapek na jaře 1923 v Lidových novinách, kde hodnotil výstavu Nové skupiny odštěpené od Devětsilu, do níž Piskač patřil, na základě příměru k Muzikovu dílu doslova píše: „Piskač vytváří obrazy velmi příbuzného typu, je však méně akademický, diletantštější, i působí jeho obrazy syrověji a tedy živěji a bezprostředněji.“


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<