5 let Galerie Kvalitář

Rozhovor s kurátory Monikou Čejkovou a Adamem Štěchem

Pozice soukromých galerií není jednoduchá, a to zejména v Čechách, kde je na rozdíl od ostatní Evropy jejich novodobá historie poměrně mladá. Proto se dá označit za jednoznačný úspěch, když některá z nich dokáže skloubit kvalitní výstavní program s "komerčním" fungováním, jež je pro projekty bez grantové podpory nezbytné. Při příležitosti prvních kulatin Galerie Kvalitář jsme se proto zeptali jejich kurátorů na pár otázek.

 

 


Kdo byl vlastně původcem nápadu založit v Praze nový výstavní prostor?

MČ: Kvalitář založili v roce 2012 Marek Habr a Jiří Kučera, kteří jako architekti chtěli svým klientům nabídnout kompletní servis, tedy vedle architektonického návrhu doporučit umělecké či designové dílo. Ke spolupráci na koncepci galerie a výstavním programu přizvali umělkyni a kurátorku Janu Bernartovou. Tak vznikl Kvalitář, kde souběžně probíhají výstavy volného umění a designu.

Právě proto, že vztah mezi uměním a designem je hlavním tématem Kvalitáře a to jej činí specifickým na místní galerijní scéně, jsme si takto zaměřenou výstavu zvolili k 5. výročí fungování.

Jak je tedy výstava koncipovaná a co bylo klíčem k výběru autorů?

MČ: Výstava je dělena do dvou částí, první z nich představuje současná díla tuzemských a zahraničích autorů, kteří se různým způsobem dotýkají obou disciplín, ať už z hlediska teoretického, vizuálního nebo i z pohledu samotného provozu obou odvětví. Druhá část se pak věnuje konkrétnímu příkladu z historie jako názorné ukázce, kdy došlo ke skutečnému prolnutí těchto oborů a to dialogu mezi tvorbou italského designéra Alessandra Mendiniho a českého výtvarníka Milana Knížáka.

AŠ: Chtěli jsme, aby byl každý příklad trochu odlišný a ten vztah a vzájemné prolínání ukazoval vždy z jiné perspektivy. Některá díla jsou designérské objekty, které využívají principy z umění. Jiná jsou zase designérskými objekty navrženými umělci a naopak. V některých uměleckých dílech se design objevuje jako separátní téma.
 

 


Kolik artefaktů se vám podařilo nashromáždit? 

MČ a AŠ Je tu něco přes 25 prací různých médií. Pro nás jsou zajímavé všechny, ale upozornili bychom zejména na zahraniční tvůrce, jejichž tvorbu u nás doposud nebylo možné shlédnout vůbec či jen velmi vzácně. Jsou to například díla Sabine Marcelis, Roberta Stadlera a Fredrika Paulsena. Z umělců je to zase například Edgar Orlaineta z Mexika, americká malířka Sarah Crowner, která se nečekaně prezentuje kusem nábytku nebo kanadský umělec žijící v New Yorku Shawn Maximo. A samozřejmě velkou radost máme ze zastoupení italského designéra a architekta Alessandra Mendiniho.

Je výstava prodejní? 

MČ: Ano, převážná část prodejní je. Například nábytek Milana Knížáka, stolička Prism Fredrika Paulsena, lavice Sarah Crowner, svítící objekty Sabine Marcelis, dílo v podobě pohovky Nik Timkové atd. K výstavě jsme navíc připravili limitovanou kolekci 5KV – například trička, doplňky a vázy navržené ve spolupráci s některými vystavujícími. Kolekce má symbolizovat propojení umění, designu a komerce. Vznikl jakýsi improvizovaný obchod, který reálně funguje, ale zároveň je koncepční součástí výstavy.
 

 


Kolik výstav se GK podařilo během pěti let zrealizovat a která byla z vašeho pohledu nejzdařilejší?

MČ: Doposud galerie připravila více než tři desítky výstav, v nichž představila nejen české autory, ale také zahraniční. Například práci chorvatského umělce Igora Eškinji nebo mladého polského malíře Cezaryho Poniatowského. Z proběhlých výstav bych vyzdvihla projekt teoretika umění a filozofa Václava Janoščíka. Janoščík pro Kvalitář připravil dvě souběžně probíhající výstavy, Návrat objektu, představující práci věhlasné autorky Marisy Olson, a Neklid věcí, v nichž se zabýval vlastní existencí objektů. Při příležitosti výstav byla vydána publikace Objekt nastiňující problematiku některých proudů současné filozofie, například spekulativního realismu a objektově orientované ontologie. Janoščíkův projekt vzbudil na české umělecké scéně diskuzi na toto téma a patří k zásadním projektům Kvalitáře. Z architektonických projektů vzbudila ohlas zejména výstava s názvem Baugruppe ist Super!, představující práci berlínských architektů zabývající se fenoménem komunitního bydlení baugrupp.
 

 


Jako jedna z mála "komerčních" galerií se nebojíte do svého programu zařazovat i současné zahraniční autory. Jaká je vaše zkušenost s jejich oblibou u českých sběratelů? 

MČ: Pozitivní, zejména u sběratelů, kteří na nákup nahlíží i z investičního hlediska. Převážně ale spolupracujeme s českými autory, mezi naše klíčové patří Petr Dub, Milan Houser, Václav Krůček, Josef Mladějovský, Michal Škoda a Benedikt Tolar.

Většina soukromých galerií s podobně velkorysými prostorami se nebrání pronajímání dalším subjektům například na společenské akce. Jak jste na tom vy? 

MČ: Prostory pronajíme. Dlouhodobě spolupracujeme například s aukčním domem Etcetera, který u nás dvakrát do roka pořádá své předaukční výstavy zaměřené zejména na současné výtvarníky. Ty jsou vždy zakončené aukcí, přičemž příští u nás se koná 2. prosince.
 

 

Jaké jsou dle vás nejnovější trendy v oblasti současného evropského designu?

AŠ: Jsou to právě tendence, které ho přibližují k výtvarnému umění. V designu už není tak důležitá forma, jak spíše koncept nebo proces výroby, jež za ním stojí. Designérské objekty jsou často jen dokumentem složitých koncepčních myšlenek, které stály na počátku. Zároveň je tu však značně eklektický proud založený hlavně na estetice, a je inspirován například postmodernou anebo art-decem 30. let.

Co chystáte v blízké budoucnosti?

MČ: Po výroční výstavě bude následovat výstava zmiňovaného Milana Housera, kterého zastupujeme. V designové sekci se návštěvníci můžou těšit například na projekt Lucie Koldové. Také plánujeme rozšiření výstavních prostor designové sekce, na jaře otevíráme kavárnu a bistro a zaměříme se náš sekundární projekt Designbanka, který se věnuje krátkodobému i dlouhodobému pronájmu českého a světového designového nábytku. 

 

Galerie Kvalitář

Senovážné náměstí 1628/17

Praha 1, 110 00

www.kvalitar.cz


Související články

Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Rozhovor se sběratelem Petrem Pudilem

Petr Pudil je podnikatel, mecenáš a sběratel, který spolu Pavlínou Pudil stojí za projektem Kunshalle Praha. Fascinuje ho digitální umění. „V digitálním umění se něco děje, co bude mít za sto let velkou relevanci. Jen nevíme, co to je. A to mi přijde...

10. června 2024
Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Rozhovor se sběratelem Václavem Brunou

Dr. Václav Bruna vytvořil unikátní sbírku velmi vzácných, extrémně vzácných a raritních mincí, výhradně české provenience, od starověkých ražeb až po ražby moderní. „Má sbírka je výjimečná v tom, že jsem ji sestavil s edukativním záměrem, protože tam...

3. dubna 2024
V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

Rozhovor se sběratelkou Terezou Porybnou

Tereza Porybná působila v letech 2013 až 2019 jako ředitelka Českého centra v Londýně a v letech 2014-2016 byla prezidentkou sdružení Evropských kulturních institutů v Londýně (EUNIC London). Spolu se Zuzanou Blochovou a Edith Jeřábkovou stojí za pr...

25. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<