Solowův Botticelli na newyorském Masters Weeku

Sotheby's New York 28. 1. 2021

Ani letošní leden se na Manhattanu neobejde bez pečlivě vybrané nabídky uměleckých děl připravené aukčním domem Sotheby's na tzv. Týden velkých mistrů od 22. ledna. Organizátoři naplánovali sedm dražeb obrazů, kreseb a plastik, od nichž očekávají opravdu převratné prodeje. Tyto superoptimistické výhledy mají pravděpodobně za cíl také pozdvihnout náladu v pandemií zasaženém New Yorku, kde se galerijní a muzejní provoz stále neobnovil v plném rozsahu a srdcový byznys amerického velkoměsta, umění a zábava, tak vyhlíží nový rok s obavami.

 

Sandro Botticelli: Podobizna mladého muže s medailonem, asi 1475-1485, tempera na desce, 58,4 x 39,4 cm,  odhadní cena nezveřejněna,  Sotheby’s New York 28. 1. 2021

 

Sandro Botticelli: Podobizna mladého muže s medailonem, asi 1475-1485,
tempera na desce, 58,4 x 39,4 cm, 
odhadní cena nezveřejněna, 
Sotheby’s New York 28. 1. 2021
 

Za jednu z nejslibnějších položek plánovaných aukcí je považována Botticelliho Podobizna mladého muže držícího medailon, která přijde na řadu ve čtvrtek 28. ledna pod číslem 15 v rámci první části staromistrovské aukce. Na tento obraz je upřena odborná i mediální pozornost zcela oprávněně, neboť takto exkluzivně zachovalé vrcholně renesanční dílo se na uměleckém trhu objevuje velmi výjimečně. Botticelliho portrétních prací se zachovalo nejvýše dvanáct a jen dvě se nacházejí v soukromých rukách. Jistou auru tajemné atraktivnosti navozují organizátoři i anonymitou současného majitele a nezveřejněnou vyvolávací částkou, za níž bude obraz u Sotheby's nabízen.

Případní zájemci si však již stačili jistě dohledat, že Botticelliho obraz patřil do sbírky amerického miliardáře, realitního magnáta a sběratele především meziválečného a poválečného umění Sheldona Henryho Solowa, který zemřel 17. listopadu 2020 ve věku 92 let. Ani pro nedávno zesnulého majitele, ani pro jeho nástupce v čele nadace Solow Art and Architecture Foundation, nepředstavovala po desítky let budovaná sbírka neprostupně uzavřenou kolekci, právě naopak, do „svých“ výtvarných děl vkládali ty nejvyšší ambice, jak ostatně dokazuje například prodej Giacomettiho bronzové plastiky Ukazující muž u Christie's v květnu 2015 za 141,3 milionu dolarů, čímž se ustanovil nový dražební rekord za sochařské dílo.

 

Sandro Botticelli: Madona s dítětem a svatým Janem Křtitelem (tzv. Rockefellerova Madona), po 1490,  tempera na desce, 46,3 x 36,8 cm,  cena: 10 442 500 USD,  Christie’s New York 30. 1. 2013  
Sandro Botticelli: Madona s dítětem a svatým Janem Křtitelem (tzv. Rockefellerova Madona),
po 1490, tempera na desce, 46,3 x 36,8 cm, 
cena: 10 442 500 USD, 
Christie’s New York 30. 1. 2013

 

Obdobnou obchodní vizi patrně zvolili dosavadní vlastníci Botticelliho obrazu i nyní: jako nejvzácnější artefakt lednového Masters Weeku jej avizovali již v letních upoutávkách a médii spekulovanou sumu přes 80 milionů dolarů rozhodně nepopírali. S trochou nadsázky si lze představit, že v pomyslném souboji o Botticelliho „prvenství“ s jinou americkou miliardářskou ikonou, Rockefellery, by jistě rádi zvítězili a překonali úspěch Madony s dítětem a malým Janem Křtitelem u Christie's téměř přesně před 8 lety, kdy byla tato deska vydražena za 10,4 milionu dolarů včetně aukční provize, což je dosud nejvyšší v aukci vydaná částka za Botticelliho dílo. Více o Rockefellerově Madoně a marketingových taktikách trhu s uměním je možno se dočíst zde.

Henry Solow se stal teprve čtvrtým majitelem Podobizny mladého muže, když ji v roce 1982 zakoupil u londýnské pobočky Christie's za 1,3 milionu dolarů. Do té doby se obraz neobjevil na veřejném uměleckém trhu ani neopustil hranice Britských ostrovů, třebaže byl již od 60. let 20. století relativně známý. Jako dlouhodobá zápůjčka do National Gallery v Londýně nebo součást reprezentativní výstavy Italian Art and Britain (Londýn 1960) se tento obraz vždy považoval za ilustrativní příklad italsky orientované tradice britského sběratelství: sir Thomas Wynn, lord z Newborough si jej, spolu se svou italskou novomanželkou, přivezl ze svého toskánského pobytu v letech 1782–91 a jako rodové dědictví zdobil zdi jejich velšského sídla Glynllifon poblíž královského města Caernarfon až do 30. let 20. století. Přes galeristu Franka T. Sabina zakoupil Botticelliho obraz vědec a sběratel sir Thomas Ralph Merton s manželkou, jejichž fond se o dílo staral dalších padesát let, až do prodeje v roce 1982.

Mimo jiné i tato „přímočará“ provenience může být příčinou výborného technického stavu malby, která si jen s minimálními zásahy a čištěním udržela nejvyšší kvalitu. Podobizna prošla pečlivým nedestruktivním restaurátorským průzkumem špičkovými moderními metodami, odhalujícím Botticelliho malířské postupy po vrstvách. Rentgenové snímky (XRR) podložky potvrdily, že Botticelli pracoval s běžně dostupnými a obvyklými materiály. Na tento portrét vybral jen drobně vyspravenou topolovou desku, zeslabenou asi na 16mm, a zjemnil ji šepsováním.

 

Sandro Botticelli: Podobizna mladého muže s medailonem, asi 1475-1485, rekonstrukce přípravných rysek pro geometrické linie obrazu  
Sandro Botticelli: Podobizna mladého muže s medailonem, asi 1475-1485,
rekonstrukce přípravných rysek pro geometrické linie obrazu
 

Pomocí infračervené reflektografie zanalyzovali restaurátoři například podkresbu, kterou Botticelli vedl pevnou jistou linkou téměř bez opravování, což by naznačovalo, že kompozici a rozvržení obrazu měl malíř již připravenu v jiném médiu (na skice nebo v náčrtníku). Pomocné geometrické linie architektonického ostění a kruhového rámu malého tonda měl malíř rozměřeny a zafixovány rýhováním již do šepsové podkladové vrstvy, pro umístění druhotně použitého medailonu však musel vydlabat asi 8 milimetrů hluboký otvor.

Mechanicko-chemickým rozborem s využitím rentgenové fluorescence a mikroskopů zkoumali restaurátoři nejsvrchnější úrovně malby a poukázali na pentimenti (změny v malbě) v místech mužova krku, vlasů, trupu či levého ramene. Koloritu portrétu dominují vedle tělové především odstíny modré, která až pod mikroskopickým zvětšením ukázala svou rozmanitost: na modro-fialový kabátec použil malíř kombinaci barvířské červeně a černé, kterou místy promísil s bílým podkladem; šedomodrého akcentu spodního kamenného parapetu docílil přidáním stopového množství ultramarínu do bílých a černých pigmentů; na nebesky modré pozadí smísil olovnatou bělobu s rozdrceným lapisem lazuli.

Faktické informace, získané nejpokročilejšími technologiemi, nás mohou významně posunout v umělecko-historické interpretaci obrazu, přesto lze v souvislosti s Podobiznou mladého muže držícího medailon stále narazit na mnoho nejasností. O připsání obrazu Alessandru di Mariano Filipepimu, zvanému Sandro Botticelli, mistrovi vrcholně renesančního malířství s osobními vazbami na vladařský rod Medicejů, se po akademických debatách ve druhé polovině 20. století již zásadněji nediskutuje, naopak, expertní tým aukčního domu Sotheby's (zde) dává nabízenou podobiznu do těsné výtvarné i významové souvislosti se dvěma Botticelliho známými obrazy, Portrétem muže s medailí Cosima Medicejského (Gallerie degli Uffizi, Florencie) a Portrétem Giuliana Medicejského z NGA ve Washingtonu.

 

Sandro Botticelli: Podobizna muže s medailí Cosima Medicejského zv. Il Vecchio,  asi 1474-75, tempera na desce, 57,5 x 44 cm,  Gallerie degli Uffizi, Florencie

 

Sandro Botticelli: Podobizna muže s medailí Cosima Medicejského zv. Il Vecchio, 
asi 1474-75, tempera na desce, 57,5 x 44 cm, 
Gallerie degli Uffizi, Florencie

 

Datace malby se pohybuje mezi koncem 70. a první polovinou 80. let 15. století a vřazuje ji tedy do nejkvalitnější fáze Botticelliho tvorby. Co však stále obestírají nejasnosti, jsou dvě vzájemně se ovlivňující entity: identita mladého muže a malé tondo se světcem. Polopostava pohledného světlovlasého mladíka ve ¾ profilu se opírá o kamenný parapet a v přesvědčivě provedeném trompe l'oeil efektu ukazuje divákovi drobné tondo se zlaceným medailonem zpodobňujícím staršího světce v gestu žehnání.

Podle světlé pleti, delikátních rysů, jemných prstů, vysoce módního kabátce (duvetu) luxusní barvy se jistě jedná o mladého muže z nejvyšších pater florentské společnosti, nicméně ani srovnávací analýzy s jinými podobiznami, kryptoportréty či pamětními medailemi stoprocentně nepotvrzují ztotožnění mj. s Pierem Medicejským (synem Lorenza Nádherného), Giovannim di Pierfrancesco Medicejským nebo Lorenzem Tornabuonim (vzdálenější bratranci Lorenza Nádherného).

 

Sandro Botticelli: Podobizna mladého muže s medailonem, asi 1475-1485, detail medailonu, tempera na desce, 58,4 x 39,4 cm,  odhadní cena nezveřejněna,  Sotheby’s New York 28. 1. 2021  
Sandro Botticelli: Podobizna mladého muže s medailonem, asi 1475-1485,
detail vloženého medailonu

 

Iluzionistickou hru s materiály a styly pak představuje světcova polopostava na zlaceném pozadí s vybíjeným ornamentem v malovaném kruhovém rámu: medailon je fragment z asi o 150 let starší desky sienského mistra Bartolomea Bulgariniho, možná součást polyptychu florentské rodiny Covoni, a do originální dřevěné desky byl pečlivě vsazen a zaretušován. Sandro Botticelli s tímto záměrným „trecento-quattrocento“ anachronismem tedy evidentně počítal již při kompozici obrazu, byť se objevují i protichůdné názory, že medailon mohl být druhotně vsazen jako náhrada za jiný prvek v obraze, pastigliovou medaili nebo zrcadlo.

Zda má světec bez určujících atributů nějaký konkrétní význam – například patronát nad mladíkovým jménem nebo rodem – nebo v obecné rovině odkazuje na křesťanskou zbožnost či připomínku pomíjivosti mládí a líbeznosti prozatím bezejmenného portrétovaného, zůstává stále záhadou.

 

 

 

 

 


Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<