Sběratelství dříve a nyní

Historický pohled na sběratelství a obchod s uměním: ANTIKVA 1950

Šedesát let je celý lidský život. Ten před šedesáti lety, v prvním poválečném desetiletí, byl od dnešního radikálně odlišný. V tomto archivním příspěvku jsme pro vás oprášili úvahu Františka Stříže z března 1950 skrytou v jednom z prvních aukčních katalogů podniku ANTIKVA. Možná vás zamrazí, nakolik podobné jsou problémy, které tehdy byly s uměleckým obchodem spojené. Specifická dobová terminologie, rady začínajícím sběratelům a optimistické výhledy socialistického sběratelství pak rozhodně potěší!

značka státního podniku Antikva, počátek 50. let

Značka aukčního domu Antikva, počátek 50. let

 

František Stříž:

SBĚRATELSTVÍ DŘÍVE A NYNÍ

Každá lidská činnost je něčím podmíněna a i sběratelství starožitností a uměleckých předmětů se vyvíjelo pod vlivem nejrůznějších pohnutek, dobrých i špatných. Vedle lásky k umění vedly “sběratele” ke sběratelství mnohdy I jiné motivy, hlavně sobecké a spekulační, nehledíme-li ani k ješitnosti, jež dávala přednost předmětům okázalé nádhery, přeceňujíc je na úkor mnohdy skutečných, třeba méně náročných vzácností.

I když je přirozené, že se každý sběratel postupně zbavuje předmětů méněcenných a nahrazuje je předměty hodnotnějšími, nelze přehlédnout zjev, že se v poslední době skutečné sběratelství namnoze zvrhlo vlastně v překupnictví. Mnozí t. zv. sběratelé tohoto zaměření se při každé příležitosti předstihovali převahou svých znalostí a své orientace a kupovali starožitnosti a umělecké předměty jen proto, aby se jich dalším prodejem obohatili. Trpěla tím celá úroveň sběratelstí vůbec, nýbrž i celého obchodu se starožitnostmi, neb mnohý obchodník se tomu přizpůsobil a hleděl všemožně vyhověti požadavkům konsumenta, který se na př. pachtil u obrazů za určitými jmény, jež zaručovala snadnou další prodejnost. Umělecká kvalita sama o sobě mnoho neplatila, nebyla-li podepřena populárním jménem…

K úplnému zvrhnutí dospělo sběratelství u nás za nacistické okupace. Výrobci i obchodníci ukládali tehdy své značné zisky ze znehodnocené měny bez rozmyslu do všeho, co bylo na prodej. Šperků a kožešin již nebylo, kupovaly se tedy alespoň obrazy, jichž byl dostatek. Požadovat od výtvarníka při tak velké poptávce kvalitu nebylo možné a proto mnozí podřadní malíři vyráběli obrazy “na běžícím pásu”, v celých sériích; a zájemci je ochotně kupovali za každou cenu za předpokladu, že je po válce za hodnotnou měnu opět výhodně zpeněží…

Taková „sběratelská činnost“ nemá ovšem s pravým, ušlechtilých sběratelstvím nic společného a zmiňujeme-li se o ní v rámci této úvahy činíme tak pouze proto, že jedním z programových bodů ANTIKVY je snaha vymýtit z našeho trhu všechny podobné bezcenné výtvory nedávno minulé doby a dáti našim sběratelům jistotu, že v našich aukcích a v našich obchodech obdrží pouze skutečně hodnotné a umělecké zboží.

Aukční katalog Antikva

Vizuální podoba katalogů podniku Antikva na počátku 50. let

 

Láska k ušlechtilým výplodům lidské práce je pocitem přirozeným a proto i sbírání uměleckých výtvorů lidského ducha a lidské práce trvá od počátku lidské civilisace a rozrůstá se s přibývající kulturou do šíře i do hloubky. Sběratelství nezanikne ani v nové socialistické společnosti, bude jen očištěno od spekulace a od nástrah podvodníků a padělatelů. Změnou výrobních poměrů změní se i způsob lidského života, kulturním zájmům bude dáno široké pole působnosti a zrodí se i nové formy sběratelství prýštícího ze snahy a z úsilí o sebevzdělání, jež nebude již doménou zámožných jedinců, nýbrž širokých vrstev pracujících.

Již nyní se průkazně rozvíjí základna bytové kultury do větší a větší šíře a náročnost bydlení nejširších mas pracujících nabývá nevídaného dříve rozsahu. Se stoupající výrobní produktivitou pozvedá se i celkový životní standard a postupné zlevnění všech potřeb podmíní i větší blahobyt. Lidé si budou moci postupně zuštěchťovati své obydlí, dopřáti si nějaký pěkný obraz, vázu, ba i perský koberec. Při novém způsobu bydlení libujeme si v bytech obytného typu s co nejméně nábytkem, který může býti libovolně sestaven a doplňován účelnými, krásnými jednotlivostmi.

Doby ojedinělých mamutích soukromých sbírek jsou ovšem nenávratně za námi. Byly dříve umožněny velkým rozporem mezi vysokou kultivovaností jednotlivce a nízkou úrovní celku, který nerozeznával ani nejkvalitnější vzácnosti. Vzpomeňme jen dob, kdy na př. v Praze likvidována Rudolfova sbírka a kdy porůznu u nás rozmetané její zbytky byly z neznalosti jejich umělecké hodnoty rozprodávány po několika krejcarech. Podobné zjevy v budoucnosti nebudou již možné, protože díky výchově a rozšíření sběratelství, kriteria hodnocení umělecké tvorby si osvojuje čím dále tím větší okruh lidí.

Propagace národního podniku Obchodní domy na předsádce aukčního katalogu Antikva

 

Uvážíme-li že pro starožitnosti je příznačné měnění místa i majitele v daleko větší míře než pro předměty spotřební a z toho plynoucí okolnost, že se na jednom místě sejdou předměty nejrůznější provenience a nejrůznějšího stáří, pochopíme i složitost otázky sběratelství a prodeje starožitností. Vyskytne se např. vykopávka. Je pravá, či jedná se o padělek? A když je pravá, z které doby a odkud? Nikde není stavěno před oči tolik otazníků jako v oboru starožitností a uměleckých předmětů. Být orientován v tak velkém rozsahu a ovládati věcnou kvalitu obchodovaných předmětů v míře uspokojující náročnost sběratelů – specialistů je kvalifikace, kterou může oceniti pouze skutečný zasvěcenec oboru.

Málo ví o starožitnostech ten, kdo se domnívá, že jsou prodávány a kupovány jako jiné předměty. Obchod starožitnostmi a uměleckými předměty je nejen prostředí, kde se na jednom místě v různorodých předmětech vyskytují poslové všech dob a všech zemí světa, ale i to prostředí, kde na př. k jedné a téže věci se upíná zájem různých názorových stanovisek mnoha zájemců, kteří nemají malé požadavky, jsou-li specialisováni na zvláštní obor svých zájmů.

Některý sbírá a kupuje na úplnost, kompletuje určité období neb určité dílo, jiný sbírá s určitého kulturně – historického hlediska vše, co odpovídá jeho komplikovaným otázkám, opět jiný hledá stále jen umělecké kvality… V mamutích sbírkách minulosti (Rudolf II, V. Lanna aj.) byly shromážděny nejen obrazy a skulptury slavných mistrů, nýbrž i vzácný umělecký průmysl, šperky, koberce a tkaniny, předměty z drahých kovů a obdivuhodného zpracování jakož i vykopávky dávno zašlých kultur slavných i neznámých národů. Dnešní sběratelské úsilí nemá tak universálního rozsahu, je specialisováno a bude pravděpodobně v dohledné době ještě více, ovšem v nejrůznějších směrech a nejrůznějších oborech. A jak značné odborné znalosti si sběratel – specialista může během několika desetiletí v obtížném oboru osvojiti, o tom máme dosti dokladů. Pro kulturu celonárodní má takové sběratelství velkou cenu a systematická a cílevědomá spolupráce národního musejnictví s drobným soukromým sběratelstvím přinese mnoho celonárodního prospěchu. Století produkce v jedné zemi stačí, aby zaměstnávala píli sběratele po desetiletí. A svět je tak veliký a národů tak mnoho…

Zadní strana aukčního katalogu Antikva, počátek 50. let

Zadní strana aukčního katalogu Antikva, počátek 50. let

 

Sbíráme-li předměty s určitým ideovým zaměřením, má to svůj význam na poli kulturního poslání. Nelze přes to žádat, aby každý sběratel se hned z počátku nějak specialisoval. Začátečník sbírá obyčejně vše, co se mu líbí a co mu přijde pod ruku. Časem prohloubí své znalosti, vytříbí svůj vkus a ustálí se ve výběru toho, co nejvíce upoutá jeho zájem. Když pak svou sbírku začne budovat jako vážný kulturní úkol, který není zdoláván snadno, teprve pak zažívá kouzlo radosti z každého přírůstku.

Sběratelství dává impulsy k pronikavému studiu. Má míti proto cílevědomě zaměřenou ideu a nemá znamenati pouhé ukojení osobní záliby. V tomto smyslu má sběratelství daleké výhledy do budoucnosti.

ANTIKVA ráda poradí každému, kdo by se ve sběratelských otázkách na ni obrátil a přeje všem sběratelům v jejich úsilí mnoho zdaru.

V Praze v březnu 1950. Úvodní text 14. aukčního katalogu poválečného národního podniku Obchodní domy, závodu ANTIKVA z března 1950, pobočka Mikulandská 7, Praha II.

Errata v jednom z prvních katalogů podniku Antikva

Lístek v jednom z prvních katalogů podniku Antikva... doba byla hektická stejně tehdy jako nyní...

 

Související články

Dvacet let s Šímou: Rekord, který přetrval

Dvacet let s Šímou: Rekord, který přetrval

Top 10 Josefa Šímy

Začátkem února uplynulo dvacet let od tehdy rekordního prodeje obrazu Ml Josefa Šímy, který byl na aukci 1. Art Consulting vydražen za 7 milionů korun. Před šesti lety se totéž dílo prodalo za více než 36 milionů korun, což je dodnes platný Šímův auk...

5. února 2024
Ceny střeleckých medailí vyskočily v posledních letech na dvojnásobek

Ceny střeleckých medailí vyskočily v posledních letech na dvojnásobek

Rozhovor se sběratelem Daliborem Jandou

Numismatice se zpěvák Dalibor Janda věnuje již řadu let. Ve své sbírce má mimo jiné řadu střeleckých medailí a mincí. V loňském roce dokonce vydal publikaci o rakouských stříbrných střeleckých medailích a mincích. „Neustále mi vadilo, že neexistuje k...

4. ledna 2024
Nejstarší české denáry stojí i stovky tisíc

Nejstarší české denáry stojí i stovky tisíc

Přehled zajímavých českých denárů velkého střížku

Denáry velkého střížku jsou nejstaršími českými mincemi, jejichž ražba započala za vlády Boleslava I. přibližně ve třetí čtvrtině 10. století. Rozhodujícím faktorem pro výslednou aukční cenu je zejména jejich vzácnost a zachovalost. Nejdražší z dopos...

13. července 2023
Zobrazit všechny

Další články

Další články autora

Tizianovi bych už nové interpretace nepřál

Tizianovi bych už nové interpretace nepřál

14. června 2016

Retromuseum je kvalitativní skok

Retromuseum je kvalitativní skok

25. května 2016

Loučení s Prahou i láskami

Loučení s Prahou i láskami

1. května 2016


<