Prvorepubliková dražba básníkovy pozůstalosti

Aukční síň Zdeňka Jeřábka, 1930

V následujícím textu se seznámíme s průběhem aukce pozůstalosti pražského básníka a překladatele Bohdana Kaminského, vedené Zdeňkem Jeřábkem v roce 1930.

Bohdan Kaminský
Básník Bohdan Kaminský

 

Na jaře roku 1930 byla ohlášena dražba pozůstalosti po nedávno zesnulém Karlu Buškovi (1859 - 1929), známém v literárním světě pod pseudonymem Bohdan Kaminský. Rodák z obce Husa nedaleko hradu Sychrova pocházející z řezbářské rodiny se vyučil řemeslu u svého otce a potom pokračoval na pražské Akademii. Odtud odešel, aby se věnoval literární dráze. Vydal několik sbírek symbolistní poesie, od níž se postupně posunul až k satyricky laděným prózám. Významná byla jeho činnost dramatická a překladatelská. Do češtiny převedl všechny Moliérovy hry a některé kusy Williama Shakespeara.

Aukční katalog vydaný k této příležitosti byl uveden vzpomínkovým textem esejisty a kritika Jarmila Krecara, který pak dále psal úvody pro aukční katalogy několik následujících let. Seznam čítal přes 600 položek, z nichž byla necelá polovina tvořena zmíněnou pozůstalostí.

Vedle několika obrazů a kreseb od Aloise Kalvody, Luďka Marolda, nebo Jana Zachariáše Quasta mohl zájemce oslovit rozsáhlý soubor 44 kusů pseudohistorického nábytku vlastnoručně vytvořeného Bohdanem Kaminským, odkazující k jeho řezbářskému školení. Součástí nabídky byl i soubor maleb a kreseb mladšího bratra Konstantina Buška, který pracoval jako kreslíř a redaktor pro některá pražská nakladatelství. Kaminského společenské kontakty dokládá několik vlastních portrétů od Viktora Olivy, Karla Svobody nebo Maxe Švabinského, podobně jako osobní věnování na výtvarných dílech Mikoláše Alše, Ferdinanda Felce, Viléma Trska, Karla Šimůnka, Jana Prouska, Františka Cíny Jelínka, Ladislava Ehrlicha a dalších.

Jinou zajímavou stopou z básníkova života byl soubor fotografií význačných osobností s jejich podpisy a věnováním. Mezi více než dvaceti snímky se nacházely především podobizny herců a operních zpěváků. Zajímavé byly dvě skupinové fotografie, které zachytily Kaminského mimo jiné ve společnosti Aloise Jiráska a historika umění Karla Boromejského Mádla a podruhé s novinářem Josefem Anýžem a pozdějším protektorátním ministrem Vladislavem Klumparem.

Titul aukčního katalogu dražby pozůstalosti Bohdana Kaminského
Titul aukčního katalogu dražby pozůstalosti Bohdana Kaminského

 

Předaukční výstava zaznamenala rekordní návštěvnost. V následné dražbě pak aukční síň nestačila návalu návštěvníků, z nichž však mnozí přišli jen přihlížet a sami nedražili. Celkem bylo licitováno o 350 položek. Prodáno bylo i 37 kusů Kaminským vlastnoručně vyrobeného nábytku, a sice za celkovou částku 30 000 Kč restauratéru na Masarykově nádraží A. Papelhámovi. Zájem vzbudila též básníkova podobizna od Maxe Švabinského, za níž byla složena cena 8 500 Kč. Celková částka utracená na aukci bez přirážky byla 89 000 Kč. O atmosféře dražby zanechal svědectví jeden z návštěvníků v nakladatelských novinách Rozpravy Aventina: "Zájem o dražené věci byl velký a všechno přešlo, arci jednotlivě, do soukromého majetku pražských sběratelů a ctitelů básníkových." Aukce se díky svému aranžmá a vysokému zájmu publika stala významnou společenskou událostí spojenou s memorií tohoto pražského literáta.

 


Související články

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Dvacet let s Šímou: Rekord, který přetrval

Dvacet let s Šímou: Rekord, který přetrval

Top 10 Josefa Šímy

Začátkem února uplynulo dvacet let od tehdy rekordního prodeje obrazu Ml Josefa Šímy, který byl na aukci 1. Art Consulting vydražen za 7 milionů korun. Před šesti lety se totéž dílo prodalo za více než 36 milionů korun, což je dodnes platný Šímův auk...

5. února 2024
Ceny střeleckých medailí vyskočily v posledních letech na dvojnásobek

Ceny střeleckých medailí vyskočily v posledních letech na dvojnásobek

Rozhovor se sběratelem Daliborem Jandou

Numismatice se zpěvák Dalibor Janda věnuje již řadu let. Ve své sbírce má mimo jiné řadu střeleckých medailí a mincí. V loňském roce dokonce vydal publikaci o rakouských stříbrných střeleckých medailích a mincích. „Neustále mi vadilo, že neexistuje k...

4. ledna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<