Od vzdělávacích kurzů po pomoc při nákupu umění

Rozhovor s Barborou Půlpánovou

Barbora Půlpánová působila několik let v Christieʼs v Londýně, kde zastávala post globální manažerky komunikace pro oblast vzdělávání. Po návratu do Prahy založila vlastní projekt nabízející kurzy zaměřené na sběratelství a fungování trhu s uměním. Mezi přednášejícími jsou například britská kurátorka Jane Neal nebo konzultant veletrhu Frieze Nico Epstein.

 

V depozitáři galeri Kvalitář
Barbora Půlpánová s kurátorem Janem Dotřelem v depozitáři galerie Kvalitář

 

 

Co stojí za vznikem Eduart Experience? 
Po návratu z Londýna se na mě obrátilo pár lidí z mého okolí, kteří si chtěli domů koupit obraz, ale netušili, jak na to. Jen tak do galerie se jim jít nechtělo, proto jsme se nejdříve začali bavit o tom, co by se jim mohlo líbit, a také o tom, jak trh s uměním funguje. Když už jsme měli trochu jasnější představu i třeba o finanční částce, kterou jsou ochotni investovat, vydali jsme se do galerií a ateliérů umělců. Viděla jsem, jakou radost jim dělá jen samotné objevování uměleckého světa, a to mě inspirovalo k založení Eduart Experience. Jak název napovídá, cílem je edukace v oblasti umění podaná zábavnou formou. Půlroční program Eduart Start odkrývá zákulisí fungování galerií, muzeí, aukčních síní a zprostředkovává mezinárodní kontext. Tím, že jsem v Christieʼs měla na starosti propagaci vzdělávacích kurzů, mohu nabídnout rozsáhlé kontakty na zahraniční odborníky. To ocení třeba i ti, kteří už jsou znalí českých poměrů a chtějí si rozšířit obzory na mezinárodním poli. V rámci programu Eduart Kurátor s takovými sběrateli pracuji individuálně podle jejich potřeb a preferencí. Vedle toho je také možné využít široké škály Art Concierge služeb, od asistence při koupi obrazu po zprostředkování speciálních prohlídek v galeriích i muzeích.

Jakou díru na trhu s uměním v Čechách se snažíte zaplňit? 
Naším hlavním zaměřením je osvěta o fungování trhu s uměním. Bavíme se tedy o tom, jak by mohl být celý umělecký ekosystém správně nastaven, jakou roli v něm hraje umělec, galerista, instituce i sběratel. Jak mohou jednotlivé články ovlivnit hodnotu uměleckého díla, jaká je úloha umění ve společnosti i jak je možné do umění investovat. Galeristé jsou velmi vytížení a primárně by se měli starat o rozvoj umělcovy kariéry, proto jim často na nějakou komplexní edukaci sběratelů nezbývá čas. My to děláme za ně a pomáháme tak pěstovat sběratelskou vášeň v lidech, kteří se posléze mohou stát jejich klienty. Navázala jsem proto partnerství s významnými hráči napříč celou uměleckou scénou, čímž také lidem, kteří se rozhodnou spolupracovat se mnou, nabízím určitou nezaujatost a již zmiňovaný mezinárodní kontext, který je velmi důležitý. Jednoduše řečeno ukazujeme, jaké jsou možnosti, a každý se pak na základě vlastního uvážení rozhodne, zda si něco koupí a od koho. 

Jak byste porovnala reakce tuzemských klientů s vaší předcházející zkušeností z Christieʼs?
Inspirace art business kurzem Christieʼs, jehož týdenní i roční verzi jsem sama absolvovala, je zjevná. Avšak naše nabídka je uzpůsobena místním potřebám a také výrazně levnější. Účastníci prvního programu Eduart Start jsou velmi aktivní a lační po informacích. Zprostředkováváme jim také různé tipy na to, co v mezinárodním světě umění sledovat, jaké podcasty poslouchat nebo co číst. Už máme vytvořený i slušný základ knihovny zaměřené na mezinárodní trh s uměním, z čehož mám velkou radost, protože některé knihy jdou velmi těžko sehnat. Třeba tu poslední o současném bulharském umění jsem získala jen díky vídeňskému galeristovi Hansi Knollovi. Každý měsíc vydáváme online magazín, k jehož odběru se může přihlásit kdokoliv. 

Spoluracujete s konkrétními galeriemi, aukčními síněmi či umělci?
Do programu jsou zapojeni nezávislí odborníci z Česka i ze zahraničí a etablovaní hráči na trhu s uměním, ať už jsou to galerie, aukční síně nebo instituce. Přímo s umělci spolupracujeme pouze tehdy, nemají-li vlastní zastoupení. V tuto chvíli se může jednat o desítky partnerů. Zatím jsem se nesetkala s tím, že by se někdo zapojit nechtěl, protože výhody jsou zřejmé na obou stranách. Ráda bych se také více zaměřila na propojování uměleckých scén ve střední a východní Evropě. Zanedlouho plánuji představit odbornou komisi složenou z předních odborníků z tohoto regionu, která bude spolu se mnou tyto aktivity rozvíjet. Prvním krokem by měl být online kurz o středo a východoevropském umění. 

Co je podle vás nejdůležitější znalostí sběratele umění?
To je velmi dobrá otázka. Řekla bych, že nejdůležitější je rozpoznat to, že mě chce někdo napálit, třeba mi prodat padělek nebo neadekvátně ohodnocené umělecké dílo. Toho se právě spousta lidí obává a logicky je to od umění odrazuje. Proto je podle mě užitečné vysvětlit jim alespoň základy toho, jak to funguje, a nabídnout jim pomocnou ruku, kdykoliv si budou potřebovat cokoliv ověřit. Já osobně nejsem specialista, právě proto jsem navázala partnerství s těmi, kteří takovou odbornou expertizu mají. Před pár týdny jsme například s dlouholetou specialistkou Christieʼs na poválečné a současné umění Bojanou Popović diskutovali o tom, jaké faktory ovlivňují cenu uměleckého díla. 

Co plánujete dále? 
Ráda bych oslovila umělecké školy a nabídla jim speciálně vytvořený program o fungování trhu s uměním pro jejich studenty. To znamená i zajištění partnera nebo mecenáše, který by takový program pomohl financovat. Osobně sběratele umění vnímám jako někoho, kdo svou aktivitou a podporou umělecké scény výrazně pomáhá kultivovat celý ekosystém, který jsem zmiňovala. Třeba až tak, že se českému a potažmo středo a východoevropskému umění dostane větší pozornosti i ze zahraničí. 

 


Související články

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Rozhovor se sběratelem Václavem Brunou

Dr. Václav Bruna vytvořil unikátní sbírku velmi vzácných, extrémně vzácných a raritních mincí, výhradně české provenience, od starověkých ražeb až po ražby moderní. „Má sbírka je výjimečná v tom, že jsem ji sestavil s edukativním záměrem, protože tam...

3. dubna 2024
V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

Rozhovor se sběratelkou Terezou Porybnou

Tereza Porybná působila v letech 2013 až 2019 jako ředitelka Českého centra v Londýně a v letech 2014-2016 byla prezidentkou sdružení Evropských kulturních institutů v Londýně (EUNIC London). Spolu se Zuzanou Blochovou a Edith Jeřábkovou stojí za pr...

25. března 2024
Hledám věčné gesto, které najde obdiv i za sto let

Hledám věčné gesto, které najde obdiv i za sto let

Rozhovor se sběratelem Jaroslavem Pulicarem

Jaroslav Pulicar je známým fotografem, který se rovněž rád obklopuje uměním. Od roku 2009 proto provozuje Galerii 34, která se nachází přímo v jeho brněnském bytě. Byt/galerie, kde prezentuje další fotografy, je přístupná během vernisáže a po domluvě...

29. ledna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<