Chci nechat dětem něco smysluplného

Rozhovor se sběratelem Igorem Faitem

Fait Gallery se veřejnosti otevřela v únoru roku 2012 z podnětu brněnského podnikatele a investora Igora Faita. Galerie představuje jak začínající, tak etablované umělce z Česka i ze zahraničí. Ve správě má i Faitovu, původně soukromou, sbírku. Fait Gallery od počátku vede jako ředitelka a šéfkurátorka Denisa Kujelová.

Igor Fait a Denisa Kujelová

Co vás přivedlo ke sbírání umění?
Igor Fait: Umění je již dlouho nedílnou součástí mého života. Není jen zajímavou investiční alternativou, ale především vytváří trvalou hodnotu, kterou je třeba systematicky podporovat a vědomě rozvíjet. Sbírání umění tak bylo nejen přirozeným vyústěním mého dlouhodobého zájmu o umění a kulturu obecně, ale spojilo se také s mým cílem zanechat mým dětem něco trvalého a smysluplného. 
 
Jaký má nyní sbírka koncept a jde stále o soukromou kolekci, nebo je již zcela součástí galerie, a je tedy kurátorována?
Denisa Kujelová: Sbírka je profilována na české a slovenské umění 20. a 21. století s občasnými přesahy do umění zahraničního a obsahuje tak široké spektrum děl, nejen co se týče médií, ale i výtvarných přístupů. Od počátku je koncipována jako soukromá kolekce, která je pevnou součástí galerie. Tímto způsobem je i kurátorována, a tak se v ní odráží fokus nejen můj, ale samozřejmě i jejího majitele. 
 
Považujete některé dílo ve sbírce za důležitější než ostatní?
IF: K některým autorům a dílům mám přirozeně silnější osobní vztah. Mé sběratelské počátky jsou spojeny zejména s Antonínem Procházkou, jehož tvorba je mi stále velmi blízká. Avšak od té doby se můj vkus přirozeně vyvíjel a cizeloval a k mým oblíbeným dílům patří nyní práce mnoha dalších autorů, například Milana Grygara, Karla Malicha, Kateřiny Vincourové, Adrieny Šimotové, Tomáše Bárty nebo Jana Merty
 
Z výstavy Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského Práce na budoucnosti (2019)
 
Je pro vás zásadní osobní přátelství s umělci?
DK: Osobní přátelství s umělci jsou pro nás oba důležité. Jednotlivá přátelství se však neodrážejí na koncepci sbírky, nebo na podobě výstavního programu. Obě tyto roviny jsou vytvářeny a profilovány s důrazem na kvalitu, a nejsou tak ovlivňovány sympatiemi nebo přátelskými vztahy. 
 
Co bylo podnětem k založení vlastní galerie? 
IF: Krátce poté, co jsem začal se sběratelstvím, jsem si uvědomil, že sbírka bude potřebovat koncept, jasné směrování a institucionální zastřešení, aby byla dále odborně vedena a rozvíjena. Rovněž se mi líbila představa vybudování instituce, která nebude jen rozšiřovat sbírku a pečovat o ni, ale bude se také věnovat výstavní činnosti spojené s edukačními a volnočasovými aktivitami. 
 
Nabízíte návštěvníkům i jiný program než jen výstavy? 
DK: Již od jejího vzniku je snahou Fait Gallery stát se přístupnou platformou pro setkávání veřejnosti se světem současného umění a pro plnohodnotně strávený čas. Tomu je uzpůsoben nejen výstavní, ale také doprovodný program jako přednášky, autorská čtení, divadlo, komentované prohlídky, jóga a zejména edukační a výtvarné workshopy našeho lektorského oddělení LES. Galerie navíc disponuje kavárnou, bookshopem a dětským koutkem. Kromě výstavních, sbírkotvorných a edukačních aktivit se galerie věnuje rovněž poradenství a publikační činnosti.
 
Z výstavy ČS Koncept 70. let (2017)
 
Podle jakého klíče vybíráte vystavované umělce?
DK: Obecně se výstavní projekty snažím volit tak, aby mezi sebou i přes rozdílnost médií a přístupů interagovaly a přinášely nové roviny percepce a uvažování. Většina výstavních bloků tak zahrnuje tři paralelní výstavní projekty, které pokrývají široké spektrum výtvarného umění – od etablovaných autorů českého a slovenského výtvarného umění a výrazných umělců střední generace až po současné umění generace nejmladší. Často také prezentujeme autorky a autory starší generace, jejichž tvůrčí činnost není stále dostatečně reflektovaná. Při velkých projektech je pak výstavám věnován celý prostor, tak jako to bylo například u výstavy ČS KONCEPT 70. LET nebo u projektu REGISTRACE STANA FILKA.
 
Jak ovlivnila pandemie covidu chod galerie a její program? 
DK: Pandemie přinesla stejně jako ostatním institucím spoustu negativních aspektů, nicméně nás naučila reagovat flexibilněji na změny a poskytla nám také čas na revizi cílů a směrování. Obecně samozřejmě znamenala absenci návštěvníků, omezení kontaktů s kolegy, dopředu nepredikovatelné změny výstavních termínů a rušení jednotlivých akcí doprovodného programu, ale také nabídla nové cesty, jak se s veřejností propojit a zprostředkovat jí umění jinými způsoby.
 
Na co byste momentálně návštěvníky do galerie pozval? 
IF: Ve Fait Gallery právě chystáme nové výstavy, jejichž zahájení proběhne 19. října. Takže určitě zvu jak na samotnou vernisáž, tak na výstavy Milana Maura, Veroniky Vlkové a Jiřího Staňka, které potrvají až do půlky ledna. Z nedávno vydaných publikací doporučuji knihy Karel Malich & utopické projekty a První kniha emblémů Lenky Vítkové. Jsem rád, že jsou naše knížky výjimečné nejen po obsahové, ale i vizuální stránce, důkazem čehož je i druhé místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2021, které získal ČS KONCEPT 70. LET.
 
Výstava ECHO / Výběr ze sbírky Fait Gallery (2019)
 
Letos uplynulo přesně deset let od otevření Fait Gallery. Jaké jsou plány Fait Gallery do budoucna?
IF: Do budoucna plánujeme nadále pokračovat v kvalitní úrovni výstavního programu i publikační, sbírkotvorné a edukační činnosti. Především však chceme nacházet další cesty k propojování umělců, kurátorů, teoretiků, sběratelů a veřejnosti a podporovat důvěru a pozitivní vztah k umění.
 
Věnujete s i jiným aktivitám v oblasti umění?
IF: Kromě sběratelství a Fait Gallery se zajímám i o funkcionalistickou architekturu, takže se snažím alespoň částečně různými způsoby přispět k záchraně tohoto meziválečného kulturního dědictví v Brně. 
 

Související články

V aukci jsem testoval, jak si stojím u sběratelů a investorů

V aukci jsem testoval, jak si stojím u sběratelů a investorů

Rozhovor s medailérem Asamatem Baltaevem

Medailéru Asamatu Baltaevovi pocházejícímu z Čuvašské (Suvarské) republiky Ruské federace je pouhých 32 let. I přes velmi krátké tvůrčí období od ukončení studia se zařadil mezi českou medailérskou špičku. Zvítězil se svými návrhy v mnoha medailérský...

26. června 2024
Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Rozhovor se sběratelem Petrem Pudilem

Petr Pudil je podnikatel, mecenáš a sběratel, který spolu Pavlínou Pudil stojí za projektem Kunshalle Praha. Fascinuje ho digitální umění. „V digitálním umění se něco děje, co bude mít za sto let velkou relevanci. Jen nevíme, co to je. A to mi přijde...

10. června 2024
Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Rozhovor se sběratelem Václavem Brunou

Dr. Václav Bruna vytvořil unikátní sbírku velmi vzácných, extrémně vzácných a raritních mincí, výhradně české provenience, od starověkých ražeb až po ražby moderní. „Má sbírka je výjimečná v tom, že jsem ji sestavil s edukativním záměrem, protože tam...

3. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<