Mánes Antonín (1784 - 1843)

SKALNATÁ KRAJINA S PASÁČKEM DOBYTKA, 1820 - 1829

Vyvolávací cena 750 000 Kč

Informace o položce

Rozměr: 74 x 99 cm
Technika: olej na plátně


Informace o dražbě

Položka číslo 230.
Vyvolávací cena 750 000 Kč
Aukční provize 18%

Aukční dům Zezula     |       10. prosince 2016     |       Hlinky 142c 603 00 Brno


Popis položky

20. léta 19. stol. Motiv z okolí Mnichova Hradiště. Podle přiloženého posudku se jedná o nepochybnou a krásnou práci malíře Antonína Mánesa. „Po srovnání s ostatními Mánesovými obrazy se domnívám, že předložená krajina byla namalovaná v průběhu dvacátých let, kdy Mánes zůstával věrný upravené a komponované krajině. Stejně jako evropští krajináři období klasicismu a romantismu i on v přírodě vyhledával a věrně zaznamenával malebné motivy, aby je pak v ateliéru různým způsobem pospojoval a znovu a znovu přeskupoval do vymyšlených vykonstruovaných přírodních scenerií. Jen tam, kde šlo o přepis konkrétního krajinného výseku s topografickým určením, se držel viděné skutečnosti. Čím častěji vycházel Mánes do přírody, tím rychleji přecházel od jednotlivých přírodních fragmentů k zachycení celkového krajinného výseku. A právě na základě těchto přírodních studií dokázal Mánes i uměle seskládaným kompozicím dodat ve výsledném znění přirozeného zdání. Kompozičně i barevně působivá předložená Skalnatá krajina s pasáčkem dobytka se zakomponovaným motivem z okolí Mnichova Hradiště na horizontu je toho velmi krásným dokladem.“ Olej na plátně, 74x99 cm. Rámováno, na rámu plechový štítek se jménem autora. Stav restaurováno. Antonín Mánes – český malíř období romantismu, položil základy malířské tradice v rodině a vůbec české krajinářské školy 19. století jako takové. Ve 20. letech vstoupil na pražskou Akademii, kde se v letech 1806-1817 učil u krajináře Karla Postla. Tam byl inspirován klasicistní ideální krajinou a jejím popisným empirovým pojetím. Ovlivněn byl také holandskou krajinářskou malbou 17. stol. (Jacob van Ruisdael, Allaert Pietersz van Everdingen) a romantiky působícími v Drážďanech (Caspar David Friedrich, Johan Christian Clausen Dahl). Mánesovým přínosem byla živá barevnost i snaha vystihnout atmosféru (vliv holandský), kterou objevoval v české krajině. Po studiích od r. 1817 vyučoval soukromě ve šlechtických rodinách. V r. 1835 se na pražské Akademii stal profesorem krajinomalby. Vedle svých tamních žáků silně ovlivnil dílo svých dětí, Josefa, Quida a Amálie. Opatřeno znaleckým posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové. Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.

Související články

Skalnatá krajina Antonína Mánesa

Skalnatá krajina Antonína Mánesa

Zezula 10. 12. 2016

Po více než dvou a půl letech se na trh dostává další malba Antonína Mánesa. Skalnatou krajinu s pasáčkem dobytka bude dražit na své nadcházející sobotní aukci společnost Zezula. Zájemcům ji nabídne za minimální podání 750 tisíc korun (bez provize)....

8. prosince 2016

Top 3 položky autora

Mánes Antonín 1784 - 1843
Italská krajina s letohrádkem

Vyvolávací cena ???
Konečná cena ???

Mánes Antonín 1784 - 1843
Horská krajina

Vyvolávací cena ???
Konečná cena ???

Mánes Antonín 1784 - 1843
Krajina se stavením

Vyvolávací cena ???
Konečná cena ???
Zobrazit všechny
<