Filla Emil (1882 - 1953)

Zátiší se sokolem (Zátiší se sokolem a podnosem), 1930

Vyvolávací cena 5 800 000 Kč
Konečná cena 9 000 000 Kč

Informace o položce

Rozměr: 73 x 98 cm
Technika: Olej
Signováno: signováno: LD Emil Filla 30


Informace o dražbě

Položka číslo 122.
Vyvolávací cena 5 800 000 Kč
Konečná cena 9 000 000 Kč
Aukční provize 20%

Galerie Art Praha     |       29. listopadu 2014     |       Staroměstské nám. 20/548 110 00 Praha-Staré Město


Popis položky

Filla Emil Zátiší se sokolem (Zátiší se sokolem a podnosem) Exklusivní aukční nabídka rok vzniku: 1930 technika: olej, písky/plátno rozměr: 73 x 98 cm signováno: LD Emil Filla 30 vyvolávací cena za: 5800000 Kč důležité: expertiza prof. PhDr. T. Vlček, CSc. a PhDr. R. Michalová, Ph.D.; restituce z NG v Praze O 8113; provenience: sbírka A. Hoffmeistera, později prof. JUDr. PhDr. J. Borovičky; 1959 zkonfiskován do NG v Praze; po celou dobu od zabavení byl umístěn v NG v pracovně gen. ředitele prof. PhDr. J. Kotalíka; 1983 -1991 umístěn do památníku E. Filly, zámek Chropyně; vystaveno: Jubilejní výstava díla Emila Filly, Mánes, 1932, č. kat. 168 - vzadu razítko; Souborná výstava obrazů pořádaná Skupinou V. U., Dům umění Brno, 1932, č. kat. 60, Galerie Vincence Kramáře, 1968, č. kat. 26; České malířství 20. stol., NG Praha, 1973; Čs. Moderní malířství Helsinky, 1983; reprodukováno: monografie F. Venera - Dílo Emila Filly, Brno 1936, obr. LXXI popis: Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph. D.: Provenience: Restituce z Národní galerie v Praze (O 08113), významná pražská sbírka Kromě eminentních výtvarných kvalit je obraz významný i svým špičkovým původem. Jeho prvním majitelem byl Adolf Hoffmeister, který ho od Emila Filly získal zřejmě z výstavy či po výstavě v Domě umění v Brně roku 1932. V publikaci Františka Venery „Dílo Emila Filly“, vydané v Brně roku 1936, je již dr. Hoffmeister uváděn jako jeho majitel. V 50. letech ho získal přední sběratel českého moderního umění, z jehož sbírky byl v roce 1959 zkonfiskován do Národní galerie v Praze. Dlouhou dobu pak zdobilo kancelář jejího generálního ředitele, Prof. PhDr. Jiřího Kotalíka. Od roku 1983 do roku 1991 byl obraz umístěn do Památníku Emila Filly na zámku Chropyně, následně vrácen v restituci původním majitelům. „Zátiší se sokolem“ (uváděné také pod názvem „Zátiší se sokolem a podnosem“) je Fillovým mistrovským dílem, v němž dovedl k vrcholu tu fázi kubismu, která je v uměleckohistorické literatuře označována jako „lyrická“. Současně ho můžeme přiřadit k autorově okouzlující sérii tzv. „bílých zátiší“, v nichž dominovalo delikátní užití bílé barvy a jež vynikaly neobyčejnou tvarovou a kompoziční harmonií. „Zátiší se sokolem“ je unikátní lyrickou syntézou, která vyrovnává tendence k smyslovému hédonismu a k racionální konstrukci obrazové plochy. Filla zde uplatňuje jak svůj smysl pro stavebnost obrazového „organismu“, tak sklon k poetizaci skutečnosti. Vzniká tak mimořádně přesvědčivý dojem „architektury“ vsazené do světa „krásných věcí“. poznámka: Malíř, grafik, výtvarný teoretik. Studoval AVU v Praze u prof. Thieleho a Bukovace. Člen Osmy, SVU Mánes a iniciátor Skupiny výtvarných umělců. Profesorem VŠUP pro monumentální malbu. V začátcích na něj působil vliv E. Muncha, poté estetika P. Picassa. Stal se vyznavačem kubismu. Ve 30. létech jej ovlivnily expresivní a imaginativní tendence, později směřoval k velké obrazové kompozici. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, všech regionálních galeriích a všech ostatních státních galeriích v Evropě. Jeden z největších malířů všech dob.

Opakovaný prodej

Graf vyvolávacích a konečných cen - prodejní historie díla
Související články

První ochutnávka (díl druhý)

První ochutnávka (díl druhý)

Výběr z nadcházejících aukcí, podzim 2017

Podzimní část aukční sezóny odstartuje o nadcházejícím víkendu aukcemi Dorothea a European Arts. Pak budou následovat aukce bezmála každý víkend až do půlky prosince.

20. září 2017
Třikrát od Borovičky

Třikrát od Borovičky

Galerie Art Praha 14. 11. 2015

Součástí nabídky listopadové aukce Galerie Art Praha, přinášející výběr z českého i světového umění, jsou i další tři práce pocházející z kolekce válečného a raně poválečného obchodníka a sběratele Jaroslava Borovičky. Jedná se tentokrát o malby J...

9. listopadu 2015
Filla z kanceláře generálního

Filla z kanceláře generálního

Galerie Art Praha 29. 11. 2014

Další možnost dražit zajímavá umělecká díla se před sběrateli otevře poslední listopadovou sobotu na aukci Galerie Art Praha. Jedním ze signifikantních prvků katalogu je mnohovrstevnatost. Nabídnuta budou jak díla z přelomu století, tak umělecké arte...

24. listopadu 2014

Top 3 položky autora

Filla Emil 1882 - 1953
Hlava starého muže

Vyvolávací cena ???
Konečná cena ???

Filla Emil 1882 - 1953
Malíř

Vyvolávací cena ???
Konečná cena ???

Filla Emil 1882 - 1953
Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort)

Vyvolávací cena ???
Konečná cena ???
Zobrazit všechny
<